Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

03285971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2194
4880
20501
1867658
74680
130391
3285971
Your IP: 54.226.41.91
2018-01-18 23:05

5.  บทบาทของผู้นำกับบรรดาเด็ก ๆ

 ผู้ให้การอบรมศึกษา
       ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก - รักศรัทธา - ภาคภูมิใจ - ปฏิบัติตามคำสอน และแบบอย่างของพระเยซูเจ้า   มิใช่แค่ให้ความรู้ด้านสติปัญญา       แต่ให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ความรักส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า

 ผู้เป็นผู้นำฝ่ายจิตและผู้ให้แบบอย่าง
       ชี้แนะและเป็นตัวอย่างในด้านความเชื่อศรัทธา ดำรงชีวิตในความเชื่อ และแบ่งปันความเชื่อนั้นกับเด็ก ๆ ผู้นำจึงเป็นผู้ที่ทำให้เด็กศักดิ์สิทธิ์ โดยที่ตนเองต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อของตนด้วย

 - การภาวนาส่วนตัวและส่วนรวม
 - รับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ โดยเฉพาะศีลอภัยบาป
 - ฟัง อ่าน ตริตรองพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ
 - รักพระเจ้าและสวดภาวนาอยู่เสมอในทุกโอกาส
 - มีความสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งต้องรักซื่อสัตย์ และสืบสานงานของพระศาสนจักรภายใต้การปกครอง ของผู้มีอำนาจ ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข

 ผู้เป็นธรรมทูต
       ส่งเสริม สนับสนุน เร้าใจ ให้แรงจูงใจ และดูแลให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความรอดของวิญญาณของเพื่อน ๆ และบุคคลทั่วไป         และช่วยพวกเขาให้ทำหน้าที่ธรรมทูตช่วยวิญญาณผู้อื่นด้วยความยินดี

 ผู้เป็นชุมพาบาล
       ผู้ที่มีบทบาทมากกว่าครูธรรมดา แต่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็ก ๆ ในนามของพระศาสนจักร เพราะเขาได้รับหน้าที่รับผิดชอบจากพระสังฆราช และคุณพ่อเจ้าวัดในการทำหน้าที่นี้

เป็นพ่อแม่คนที่สอง
       ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กๆที่มีภูมิหลังที่ลำบาก   และดูแลช่วยเด็กๆทุกคน ให้พัฒนาเติบโตในแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

 การเป็นประจักษ์พยาน
        ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆได้มีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานในความรักต่อพระเยซูเจ้า

 นำเด็กเข้าหาพระเยซูเจ้า
        ทำหน้าที่ตามคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ปล่อยเด็กๆมาหาเราเถิด” หน้าที่ที่จะต้องเชิญชวนแด็กๆให้มาหาพระเยซูเจ้า และปกป้องเด็กๆจากอันตรายหรืออิทธิพลอื่นๆที่จะชักจูงเด็กให้หันเหออกจากพระเจ้า

 ส่งเสริมกระแสเรียก
        อันเดรนำเปโตรมาพบพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกันผู้นำควรที่จะนำเด็กๆให้ค้นพบกระแสเรียกของพวกเขา ซึ่งบางคนอาจจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์  ซิสเตอร์ก็ได้

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี