"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การอภิบาลเพื่อให้เกิดการประกาศข่าวดี
           หน้าที่ของเราคริสตชนคืออะไร เราจะประกาศข่าวดีได้อย่างไร และเราจะช่วยเด็ก ๆ ของเราให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีได้อย่างไร
1.การอภิบาลคืออะไร เพื่ออะไร
        งานอภิบาลเพื่อธรรมทูตเป็นการดูแล การช่วยเหลือ การเอาใจใส่ การฝึกอบรมให้คริสตชนทุกคนได้เป็น “ศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงและสามารถออกไปสร้างศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้ต่อไป”

2.อภิบาลใคร ที่ไหน ในสภาพแวดล้อมอย่างไร
       งานอภิบาลเพื่อการประกาศข่าวดีจะต้องเป็นศูนย์กลางของงานอภิบาลของสังฆมณฑล(เทียบ RM 83) บุคคลที่จะต้องได้รับการอภิบาลได้แก่คริสตชนทุกคน เพราะ ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าว(เทียบ RM 71)
       บุคคลที่รับการประกาศฯได้แก่มนุษย์ทุกคน ขอบเขตของการประกาศฯเป็นสากล ต้องไปถึงทุกคน ทุกสถานที่ ทั้งผู้เป็นคาทอลิกที่ดี ผู้ที่เหินห่าง และผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า(เทียบ RM 33-34)

3.อภิบาลอย่างไร
การอภิบาลเพื่อการประกาศฯสามารถกระทำได้โดยผ่าน 4 กระบวนการนี้ คือ
(1)การปลุกจิตการประกาศข่าวดี
(2)การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกาศข่าวดี
(3)การออกไปประกาศข่าวดี
(4)การสร้างความร่วมมือกันในการประกาศข่าวดี

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509636
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1670
5919
19390
45863
11509636
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 08:01