"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การปลุกจิตสำนึกการประกาศข่าวดีการปลุกจิตสำนึกการประกาศข่าวดี
        ความหมาย : การปลุกจิตสำนึกการประกาศข่าวดี คือ การทำให้งานประกาศได้เป็นที่รับรู้ มีชีวิตชีวา ตื่นตัว เป็นที่สนใจ
        แรงจูงใจ : เพื่อเด็กหรือคนที่ยากไร้ เพื่อพระเยซูเจ้า และเพื่อความรอดของตนเอง
        วิธีการ : การภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศฯ เช่น จากหนังสือนิตยสารต่างๆ วารสาร แผ่นผับ วิทยุ โทรทัศน์ ซีดี การแบ่งประสบการณ์จากผู้ประกาศฯหรือมิชชันนารี  จากการเข้าร่วมประชุม การแสดง การแข่งขัน ภาพโปสเตอร์ การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ บทเพลง การแสดงทางวัฒนธรรม การเข้าร่วมงานประกาศกับกลุ่มผู้ประกาศฯ ฯลฯ
สถานที่สำหรับการปลุกจิตสำนึก
       ในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ในประกาศในโรงเรียน จัดให้งานประกาศฯอยู่ในโครงสร้างของโรงเรียน จัดกิจกรรมประกาศข่าวดีในโรงเรียน เช่นจัดสัปดาห์คริสต์ศาสนา จัดงานคริสตมาส การจัดบอร์ดที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ การจัดหนังสือในห้องสมุด การจัดชมรมคริสต์ศาสนา การจัดมุม จัดบูธ การติดพระวาจา ฯลฯ

      ในการสอนคำสอน การสอนคำสอนเพื่อให้เด็กมีจิตตารมณ์การประกาศฯ

      ในเขตวัด เราสามารถจัดให้มีมิสซาฯเพื่อการประกาศข่าวดี จัดบอร์ดเผยแพร่งานที่มิชชันนารีออกไปทำงานในสถานที่ต่างๆ จัดวันแพร่ธรรมสากล การเชิญมิชชันนารีมาพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ การนำข่าวมานำเสนอ การเขียนบทความลงในสารวัด ฯลฯ

      ในกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆ ให้เพิ่มมิติแห่งการประกาศข่าวดีให้กับทุกองค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทุกกลุ่มองค์กรต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกาศข่าวดีอยู่แล้ว

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509438
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1472
5919
19192
45665
11509438
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 07:17