"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การฝึกอบรมให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีการฝึกอบรมให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี
         พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำเช่นนั้นได้ แต่พระองค์ทรงเลือกอัครสาวกเข้ามาเพื่อร่วมงานและสืบทอดพันธกิจของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เปโตร มัทธิว และเปาโลมาเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างไร เราจะประยุกต์ใช้เพื่ออบรมเด็กของเราให้เป็นสาวกของพระองค์อย่างเหมาะสมได้อย่างไร
ให้เราพิจารณาดูวิธีการทำงานของพระเยซูเจ้า
         พระเยซูเจ้าทรงเลือกคน 12 คน มาเป็นกลุ่มพิเศษ ทรงให้การอบรมด้วยการอยู่กับพวกเขาให้ชีวิตของพระองค์เองเป็นบทสอน ทรงสอนให้พวกเขารู้จักพระบิดาและมีชีวิตที่ชิดสนิทกับพระองค์ด้วยการภาวนา ทรงวางตัวเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อน ทรงสอนให้รักกันและกันและมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ให้รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ทรงนำพวกเขาเข้าหาคนยากจนคนพิการคนที่ไม่มีใครคบหาสมาคมหรือรังเกียจเดียดฉันท์ ทรงสอนเขาให้หาทายาทเพื่อสานต่องานของพระองค์ ฯลฯ

เราจะประยุกต์วิธีการสอนของพระเยซูในการฝึกอบรมเด็กของเราได้อย่างไร
        1.พระเยซูเจ้าทรงสอนให้สานุศิษย์รู้จักพระบิดาเจ้าสวรรค์ รู้จักคำสอนเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้บรรลุถึงเมืองสวรรค์ให้ความรู้ - ดังนั้นเราต้องสอนคำสอนให้เด็กๆของเราได้รู้จักพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์

        2.พระเยซูเจ้าทรงสอนให้สานุศิษย์มีชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า เหมือนกิ่งกับลำต้น ดังนั้นเราต้องให้เด็กๆของเราได้มีชีวิตจิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้าเช่นเดียวกัน

        3.พระเยซูเจ้าทรงพาสานุศิษย์ออกไปหาคนยากจนคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนพิการ ฯลฯ ทรงพาออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ทรงเลี้ยงอาหารคนที่หิว – เราจะต้องพาเด็ก ๆ ของเราออกไปเช่นเดียวกัน

       4.พระเยซูเจ้าทรงสอนให้รักกันและกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยเหลือกัน - เราจะต้องสอนให้เด็กๆของเราได้เป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างพวกเขาและกับคนอื่นๆ มีการจัดระบบการทำงาน มีเครือข่ายการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและเครื่องมือในการทำงานแก่กันและกัน

        นี่คือบทสรุปการประยุกต์การทำงานสร้างคนของพระเยซูเจ้าที่เราจะต้องนำมาใช้กับการฝึกอบรมเด็กๆของเรา เราจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องที่ทั้งนี้โดยมีพระจิตเจ้าทรงนำทางเรา

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509759
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1793
5919
19513
45986
11509759
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 08:26