"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือในการทำงานด้านการประกาศข่าวดี
         ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็นในการประกาศข่าวดี รูปแบบของการเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างเด็กให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี คือ
      1.การนำเสนอโครงการให้ผู้ใหญ่ได้รับรอง
      2.การจัดตั้งเด็กๆให้มีลักษณะเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับอัครสาวก
      3.จัดทำคู่มือฝึกอบรมเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้เรื่องพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์ การส่งเสริมให้เด็กมีชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสประกาศข่าวดี และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างสมาชิก  
     4.จัดการฝึกอบรมผู้นำหรือผู้ให้การอบรม เช่น ครู นักบวชชาย-หญิง เยาวชน อาสาสมัคร
     5.ดำเนินการโดยการเชิญชวนเด็กให้เข้าร่วมโครงการ
     6.ดำเนินการฝึกอบรมเด็กตามแผนงานที่วางไว้

การให้ความร่วมมือในงานการประกาศข่าวดี
การร่วมมือฝ่ายจิต
    1.การดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน
    2.การภาวนาเพื่อให้งานประกาศข่าวดีบังเกิดผล
    3.การพลีกรรม ถวายความทุกข์ทรมานและแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซูเจ้า
การร่วมมือฝ่ายวัตถุ
   1.การให้ความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงิน ด้วยความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
   2.การบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ยากไร้
   3.การแบ่งปันประสบการณ์และสื่อในการฝึกอบรมแก่กันและกัน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509563
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1597
5919
19317
45790
11509563
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 07:43