"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ท่านคิดว่าเยาวชนคือใครท่านคิดว่าเยาวชนคือใคร
       ทฤษฎีที่ว่าด้วยเด็กและเยาวชนมีหลายสำนวนด้วยกัน ขอให้ครูพิจารณาดูว่าความหมายในเรื่องใดที่เหมาะสมกับเด็กๆของครู เพื่อจะได้สร้างโครงการฝึกอบรมเด็กๆของครูได้อย่างถูกต้อง
       1.เยาวชนเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง – พวกเขาอยู่ในกระบวนการแห่งการเจริญเติบโต จนกว่าจะรับผิดชอบตัวเองในฐานะผู้ใหญ่ได้ ในทรรศนะนี้เด็กๆถูกมองว่ายังบอกไม่ถูกว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไร ทำอะไรตามอารมณ์ ยังไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ ยังชอบอยู่ในโลกแห่งความฝัน ปล่อยให้เขาได้เติบโตตามธรรมชาติของเขาเอง เปรียบได้กับลูกอ๊อดที่กำลังเติบโตเป็นกบ
        2.เยาวชนเป็นวัยที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง – นี้เป็นแนวความคิดที่มองเยาวชนว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพวกเขา ก่อนที่จะเติบโตเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่ ในทรรศนะนี้ ในแง่หนึ่งผู้ใหญ่อาจจะยอมรับพวกเขาอย่างที่เขาเป็น แต่บางคนอาจจะยอมรับไม่ได้ เช่น เสื้อผ้า หน้าตา ทรงผม เพลง คำพูด ฯลฯ ของพวกเขา ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างวัย คำเปรียบเทียบวัยนี้ได้แก่ หนอนที่เตรียมออกมาเป็นผีเสื้อ

        3.เยาวชนเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ - ทรรศนะนี้ไม่ได้มองเด็กกับผู้ใหญ่ว่ามีช่องว่างระหว่างวัยเท่านั้น แต่ยังมองว่าเด็กๆและเยาวชนเป็นพวกที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ภาพเปรียบเทียบก็คือเด็กทารกที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเพื่อให้พวกเขาพัฒนาไปตามพึงประสงค์

        4.เยาวชนเป็นวัยที่ต้องการความรักและการยอมรับในฐานะที่ “เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณค่า” ไม่ต้องการการปฏิบัติที่เห็นพวกเขาเป็นเหมือนวัตถุสิ่งของหรือกลุ่มก้อนของคนในห้องเรียน แต่อยากให้มองพวกเขาแต่ละคน เป็นปัจเจก เฉพาะคน ไม่เหมารวม แต่ละคนมีความแตกต่างกัน อยากให้ยอมรับว่าพวกเขาต่างเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระวรกายทิพย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า(1คร 12:27) มากกว่ามองพวกเขาในฐานะที่แตกต่างหรือแปลกแยก ความพยายามที่จะจับพวกเขาเข้ากรอบหรือรูปแบบที่เราต้องการอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เราจึงต้องว่องไวและสังเกตดูความเป็นไปของแต่ละคน ภาพเปรียบเทียบกับทรรศนะนี้ คือ พระเยซูเจ้าเอง ที่ทรงมีคุณค่าในช่วงวัย และ “ทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์”(ลก2:52)

อภิปราย
1.ให้คุณครูวิพากษ์วิจารณ์ทรรศนะต่างๆที่มองว่าเยาวชนคือใครทั้ง 4 รูปแบบ แนวคิดใดที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ และแนวคิดไหนที่คุณครูเองเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพเด็กของคุณครูมากที่สุด
2.จากการเรียนรู้นี้คุณครูคิดว่าตนเองมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพื่อการฝึกอบรมเด็กๆ

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509608
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1642
5919
19362
45835
11509608
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 07:53