"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

สาสน์วันยุวธรรมทูตสากล
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555/2012
“อย่ากลัว..ที่จะเป็นนักบุญ”
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ แด่บรรดาคุณพ่อเจ้าอาวาส อธิการสถาบันต่างๆ นักบวชชายหญิง และผู้ร่วมงานอภิบาลเด็กและเยาวชนทุกท่าน


            เนื่องในปีนี้ วันยุวธรรมทูตสากลตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2012 ผมในฐานะผู้รับผิดชอบงานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีลงมาทุกคนให้เป็น เด็กดี คาทอลิกดี ธรรมทูตดี และที่สุดสามารถเป็นนักบุญของพระเจ้าได้

            เป้าหมายสำคัญของการอภิบาลเด็กและเยาวชนคือ สร้างพวกเขาให้เป็นสานุศิษย์ของพระเจ้า(to be disciple) และ สามารถออกไปชวนเชิญเพื่อนๆให้มาเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขา(to make disciple) ตามคำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนมาหาพระเยซู”
การอภิบาลเด็กๆให้เป็นสานุศิษย์ที่แท้ของพระเจ้านั้น เราสามารถกระทำได้ด้วยหลายวิธีการด้วยกัน  ทั้งด้วยการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล เหมือนผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะแต่ละตัว และการอภิบาลเป็นกลุ่มหรือการสร้างชุมชนเด็กขึ้นมา อย่างที่เมืองไทยของเรามีแล้ว เช่น องค์กรพลศีล กองหน้าร่าเริง ยุวธรรมทูต ฯลฯ เราอาจจะมีชื่อขององค์กรต่างๆที่แตกต่างกันไป แต่ทุกองค์กรต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอภิบาลเด็กของเราให้เป็นคาทอลิกที่เข้มแข็ง และสามารถทำหน้าที่ประกาศศาสนา หรือเป็นธรรมทูตได้

            มีวัดหลายๆแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ได้เอาใจใส่อภิบาลเด็กๆโดยจัดให้มีการสอนคำสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือในช่วงปิดเทอม จัดให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในพิธีมิสซาฯทั้งในวันธรรมดาและในวันอาทิตย์ ในฐานะผู้ช่วยมิสซาฯ นักขับร้อง ฯลฯ และเป็นที่น่าสังเกตว่าวัดใดเอาใจใส่เด็กๆ วัดนั้นจะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ

            ส่วนในโรงเรียนคาทอลิกกว่าสามร้อยโรงทั่วประเทศของเรานั้น จากแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยและจากสภาการศึกษาคาทอลิก เรื่องโรงเรียนเป็นฐานและสนามแห่งการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า ทำให้แต่ละโรงเรียนได้พยายามดำเนินงานให้โรงเรียนแต่ละโรงแสดงตนอย่างมีอัตลักษณ์ของการเป็นคาทอลิกอย่างชัดเจนต่อเนื่องและมั่นคง โดยจัดให้มีการเรียนคำสอน การเรียนวิชาคริสตศาสตร์ ทั้งดูแลอภิบาลครูและนักเรียนคาทอลิก และประกาศข่าวดีแก่ครูและนักเรียนอื่นๆ บางโรงเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆเพื่อเสริมการเรียนคำสอนอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมและส่งเสริมสนับสนุนกันต่อๆไป

            พระศาสนจักรคาทอลิกเกิดขึ้นได้จากการประกาศข่าวดีของพระเยซุเจ้า พระศาสนจักรคาทอลิกจะดำรงคงอยู่ได้ก็ด้วยการประกาศข่าวดี และพระศาสนจักรคาทอลิกจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยการประกาศข่าวดี เราทุกคนคือพระศาสนจักร สำนึกนี้จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และผู้รับผิดชอบละเลยพันธกิจประการนี้ไป ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เราได้ปล่อยให้โอกาสทองของเราผ่านพ้นไปต่อหน้าต่อตาเรา

           ดังนั้นในโอกาสนี้จึงของเชิญชวนผู้ใหญ่ทุกคนให้ความสนใจกับการฝึกอบรมเรื่องศาสนาให้กับเด็กๆในความรับผิดชอบของเรา โดยร่วมมือกับองค์กรเด็กต่างๆที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน เพราะเด็กทุกคนก็คือยุวธรรมทูตของพระเจ้า

วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2011
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS)ประเทศไทย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509218
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1252
5919
18972
45445
11509218
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 06:29