Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208076
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3355
4160
17293
122066
11208076
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:00

วันที่ 2 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่
26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา
นหม 2:1-8 สดด 137:1-6 มธ 18:1-5, 10

          บทอ่านทั้งสองบทในวันนี้ ทั้งจากหนังสือเนหะมีย์และพระวรสารนักบุญมัทธิว ต่างก็ทำให้เราเข้าใจถึงรากฐานที่เห็นได้ด้วยจิตวิญญาณของงานธรรมทูตในยุคสมัยของเรา

          ในบทอ่านที่หนึ่งนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ พระเจ้าทรงเรียกเนหะมีย์ให้ไปปฏิบัติภารกิจในแคว้นยูดาห์ แต่เดิมนั้น เนหะมีย์เป็นเพียงพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาในราชวงศ์เปอร์เซีย หัวใจของเนหะมีย์แบกรับความเจ็บปวดแห่งความทรงจำที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย จึงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า แล้วทูลพระราชา ขอทรงอนุญาตให้ไปยังแคว้นยูดาห์  เพื่อจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของเนหะมีย์ คือ การสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ ด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนหะมีย์มีความกล้าหาญ สามารถทูลขอพระราชานุญาตเพื่อกระทำตามพันธกิจนี้ เนหะมีย์นั้นเต็มไปด้วยความฉลาดรอบคอบ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้ว พันธกิจนี้เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำ

          งานธรรมทูตก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ แต่ความฉลาดรอบคอบและสติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่เพียงพอ หากปราศจากพระหัตถ์ที่ทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า งานธรรมทูตเกิดขึ้นได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราทำ

           ส่วนเนื้อหาในพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อให้เราสามารถทำพันธกิจ แต่บาปแห่งความจองหองและเย่อหยิ่งในอำนาจกลับทำให้พันธกิจเสื่อมเสียไป ด้วยเหตุนี้ ใครก็ตามที่ได้รับเรียกให้ปฏิบัติหน้าที่ทำพันธกิจ จำเป็นต้องกลับใจอย่างลึกซึ้ง กลับกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ แต่ไม่ได้หมายถึงมีสำนึกแบบเด็กๆ สังเกตได้จากตัวอย่างที่ดีของเนหะมีย์ที่ต้องมีความตระหนักรู้พิเศษและถูกต้องแม่นยำ เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าทุกคน ซึ่งถูกเรียกสู่พันธกิจจำเป็นต้องมีความเชื่อและศรัทธาในพระเยซูเจ้า และไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ศิษย์ธรรมทูตต้องมีความไว้วางใจ มั่นใจในผู้ให้การอบรมสั่งสอน คือ พระคริสตเยซู

          เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า ที่เต็มไปด้วยความตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น มอบความไว้วางใจทั้งหมดตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องเลียนแบบพระเยซูเจ้า คือ การเป็นศิษย์ที่ทำพันธกิจตามที่เราได้รับเรียก คริสตชนที่มีใจเป็นเด็กเล็กๆ อย่างแท้จริง จะมีสำนึกตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในพันธกิจของพระองค์ที่ทรงมอบความไว้วางใจทุกอย่างไว้กับพระบิดาเจ้า

          ดังนั้น การกลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ทำให้ศิษย์ธรรมทูตมีสัมพันธภาพกับพระเยซูเจ้า พระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในพระองค์ ศิษย์ทุกคนจะได้รับอภิสิทธิ์ว่าเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า การนบนอบเชื่อฟังเป็นผลจากความเชื่อศรัทธาตามพันธกิจที่เราได้รับ แท้จริงแล้ว ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรธิดาของพระเยซูเจ้า ทุกคนที่เป็นศิษย์ของพระองค์ก็มีหน้าที่ธรรมทูตอยู่แล้ว เพราะทุกคนได้รับหน้าที่ให้ไปประกาศข่าวดี โดยมีเหล่าบรรดาทูตสวรรค์คอยส่งเสริมและร่วมงาน เช่นเดียวกับ ทูตสวรรค์ผู้อารักขาที่เราต่างมอบความไว้วางใจเสมอ

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี