"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

วันที่ 8 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่
27 เทศกาลธรรมดา
ยนา 3:1-10 สดด 130:1ข-2,3-4กข,7-8 ลก 10:38-42

           "จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า" (ยนา 3:2) พระเจ้าทรงเผยพระวจนะแก่โยนาห์เป็นคำรบสอง หลังจากโยนาห์ได้บ่ายเบี่ยง เขาพบว่าตนเองต้องเผชิญหน้ากับพระบัญชาจากพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลืมและทรงยืนยันการเรียกเขาด้วยงานธรรมทูต ครั้งนี้โยนาห์ไม่สามารถที่จะหลีกหนีพันธกิจนี้ได้อีกต่อไป พันธกิจการออกไปประกาศเตือนประชาชนชาวนีนะเวห์

เราลองพิจารณาไตร่ตรองดูตัวของเราเอง ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ประพฤติเช่นเดียวกับโยนาห์ บ่อยแค่ไหนที่เราพยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงงานธรรมทูตของเราอันเป็นหน้าที่ของคริสตชน ในโลกที่เราอาศัยอยู่ เราคริสตชนถูกส่งออกไปเพื่อทำพันธกิจนี้ ออกไปหาและพบปะกับคนต่างศาสนา ต่างความเชื่อซึ่งเราพบได้ทุกที ที่นครนีนะเวห์ โยนาห์ยืนร้องประกาศตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า นีนะเวห์นั้นเป็นนครใหญ่มาก หากเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน งานธรรมทูตเพื่อการประกาศข่าวดีในโลกก็ดูยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับเรา เพราะเราต้องพบเจอกับคนเชื่อยาก และดูเหมือนจะไม่ยอมรับ รูปแบบการใช้ชีวิตในสมัยใหม่ สังคมบริโภคนิยม การเร่งรีบเพื่อหาเงินทอง และความสุขจอมปลอม ก็เปรียบเหมือนนีนะเวห์ นครใหญ่นั้น

          โยนาห์ถูกส่งเข้าไปในนครนีนะเวห์ เพื่อไปพบกับชาวเมืองด้วยท่าทีของประกาศก และการเทศน์สอนของเขา เพื่อให้ชาวเมืองกลับใจ เช่นเดียวกับพระบิดาเจ้าก็ทรงส่งพระเยซูเจ้าเข้าไปในเมือง ในบ้านของมาร์ธา และมารีย์ ความน่าชื่นชมยินดีที่ชาวนีนะเวห์กลับใจโดยไม่ได้คาดฝันช่วยปลุกใจในการทำพันธกิจนี้ของโยนาห์ เช่นเดียวกับความชื่นชมยินดีด้วยหน้าที่รับใช้ของมาร์ธาและมารีย์ได้นั่งฟังพระเยซู พระอาจารย์เจ้า พวกเธอได้ทำหน้าที่การเป็นศิษย์ธรรมทูต ศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง

          การก้าวข้ามธรณีประตูของบ้านเปรียบเสมือนกับการเข้าสู่หัวใจแห่งสัมพันธภาพและการค้นพบด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความรัก การกระทบกระทั่งนำความบอบช้ำและความเปราะบางในการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัว   เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง ความจริงที่ถูกเผยแสดงนี้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ของเรา พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรา พระองค์สามารถเข้ามาเยี่ยมบ้านของเรา ลึกสู่หัวใจของเรา       ในความเป็นจริง พระเยซูเจ้าเสด็จพระดำเนินไปตามหนทางของพระองค์ มุ่งสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับความตายและกลับคืนพระชนมชีพ แต่พระองค์ก็ทรงแวะบ้านของมาร์ธาและมารีย์ เพื่อที่จะก้าวข้ามธรณีประตูในหัวใจของพวกเขา

           ที่บ้านเบธานี เป็นบ้านแห่งมิตรภาพและความรัก อันเผยแสดงให้เราเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเยซู พระองค์ทรงเข้าใจถึงความทุกข์ยากลำบาก พระองค์ทรงร่ำไห้ ทรงคอยฟัง ทรงปลอบโยน ทรงเทศน์สอน ทรงเช็ดน้ำตา และทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารและเครื่องดื่มในพิธีบูชาขอบพระคุณ นั่นคือ ความหมายของ “การเข้าบ้าน”     พระเยซูเจ้าทรงเข้าไปในบ้านเบธานีอย่างสนิทสนม ทรงแสดงตนเป็นเพื่อนอย่างเป็นกันเองด้วยจิตใจและสัมพันธภาพทั้งด้วยการมีชีวิตและความตาย (ดู ยน 11) พันธกิจนี้ได้รับมอบจากพระบิดา พระเยซูเจ้า พระองค์เองทรงปฏิบัติตามอย่างบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงเรียกเราให้หันกลับมาคิดไตร่ตรองและกระทำตามแบบภาพลักษณ์ของสตรีผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการรับใช้ แสดงออกด้วยความมีน้ำใจและโอบอ้อมอารีเพื่อพระคริสตเจ้า ด้วยการเป็นศิษย์ธรรมทูต   เพื่อนำความรอดพ้นมาสู่เราทุกคน

           หน้าที่ของมาร์ธาและมารีย์นั้นแตกต่างกันแต่ส่งเสริมกัน ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังเจตนาแห่งความตั้งใจและเอาใจใส่ เพื่อรับรองบุคคลที่มีความพิเศษสุดเพียงหนึ่งเดียว คือ องค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่มาเคาะประตูเรียก (ดู วว 3:20) สตรีทั้งสองกระทำในสิ่งที่แตกต่างกัน คือ การรับใช้ กับ การฟัง แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่เสริมกันมากกว่า จะเป็นความขัดแย้งกัน

           ในพันธกิจซึ่งพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรดูแลเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ในโลกนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เดินเข้าสู่หัวใจของทุกคนที่ได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า ด้วยการบริการช่วยเหลือกันฉันพี่น้อง ด้วยการประกาศเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ และการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณอันนำไปสู่การคืนดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านเบธานีให้ข้อคิดกับเรา เพื่อให้เราทำตนให้บริสุทธิ์และให้เรารู้จักฟังอย่างเอาใจใส่ รู้จักบริการช่วยเหลือ และมีความเชื่อศรัทธาในเรื่องการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นเพื่อนของเรา

>>>>DOWNLOAD<<<<

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257997
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4878
6274
27560
171987
11257997
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 09:14