Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208237
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3516
4160
17454
122227
11208237
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:40

วันที่ 9 ตุลาคม 2019ฅ
วันพุธ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
นักบุญดิโอนีซีโอ และเพื่อนมรณสักขี  นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี
ยนา 4:1-11 สดด 86:3-6, 9-10 ลก 11:1-4

         พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานด้วยบท ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นมากกว่าบทภาวนา ดังที่ แตร์ตูเลียน ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้กล่าวไว้ว่า เป็นบทสรุปของพระวรสารทั้งหมด เพราะเราสามารถพบหลักการ ความหวัง และความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

          พระวรสารนักบุญลูกา แสดงให้เห็นถึงพระพรของการเรียกพระเจ้าว่า พระบิดา ซึ่งการเรียกพระเจ้าว่าพระบิดานั้น มีปรากฏในพันธสัญญาเดิม ทั้งในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 32:6) ประกาศกมาลาคี (มลค 2:10) ประกาศกเยเรมีย์ (3:19, 31:9) และเพลงสดุดี (103:13) แต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเจ้าอย่างสนิทสนมและอ่อนโยนเหมือนเด็ก ว่า อับบา พระบิดา เพราะพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตร ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังสอนวิธีอธิษฐานภาวนาแก่ศิษย์ พระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้หันหน้าเข้าหาพระเจ้า ซึ่งมีภาพลักษณ์ของบิดาผู้ทรงความรักและเมตตาตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุด    พันธกิจของพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อศรัทธาและการอธิษฐานภาวนานำเราเข้าสู่ความเป็นบิดาและบุตรของพระเจ้า    อันเป็นรากฐานแห่งสัมพันธภาพของกันและกันเฉกเช่นเป็นฉันพี่น้อง

          การอธิษฐานภาวนาเป็นประสบการณ์ด้วยความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า กับพระคริสตเยซูในพระจิตเจ้า บท    ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายคือสาระสำคัญของพระวรสาร ทำให้เรารู้และเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานของการทำพันธกิจ พระหรรษทานจากการพึ่งพาพระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับการเข้าหาพระบิดา ทำให้เราทั้งหลายกลายเป็นพี่น้องกัน เรามีหน้าที่สักการะพระนามของพระบิดาด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ในการร่วมก่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ การอวยพรด้วยการประทานอภัยจากพระบิดาเจ้า ทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นมากมายในชีวิตของเรา และช่วยเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดการคืนดีอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่นำเราให้รู้จักการให้อภัยเท่านั้น แต่ยังช่วยลบล้างบาปอีกด้วย

          ภาพลักษณ์ความเป็นบิดาของพระเจ้าเผยแสดงให้เราเห็นชัดแจ้งในองค์พระคริสตเยซู (ดู ยน 12:45, 14:9)    ทำให้ชุมชนศิษย์ธรรมทูตเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง ที่ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพระแท่นบูชาขอบพระคุณและฟังพระวาจาของพระเจ้า เป็นพันธกิจในการตอบแทนคุณพระบิดา ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพันธกิจของพระองค์ให้กับเรา นั่นคือ พันธกิจในพระศาสนจักรของพระองค์เพื่อนำความรอดพ้นให้กับมนุษย์ทุกคนในโลก (ดู ยน 8) ถ้าหากความเป็นบิดามีที่มาจากพระเจ้าแล้วนั้น (ดู อฟ 3:14-21) ในพระศาสนจักรของพระบิดาเจ้า กับพระบุตรผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยพระจิตเจ้า ก่อกำเนิดเราทั้งหลายขึ้นใหม่ให้เป็นบุตรชายและบุตรสาว ซึ่งมีพระบิดาเดียวกันผ่านทางศีลล้างบาป พระอาณาจักรของพระเจ้าสำเร็จไปแล้วโดยพระเยซูเจ้าด้วยปัสกาของพระองค์ ก่อกำเนิดเป็นเมล็ดพันธุ์บนโลกในพระ ศาสนจักร นำความรอดพ้นจากพระเจ้ามาสู่เราทั้งหลาย

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี