Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11207748
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3027
4160
16965
121738
11207748
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 16:41

วันที่ 10 ตุลาคม 2019
วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
มลค 3:13-20ข สดด 1:1-4, 6 ลก 11:5-13

          พระวรสารในวันนี้ ให้ข้อคิดในเรื่องมิตรภาพอย่างชัดเจน ด้วยแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการเข้าหาคนอื่น  ด้วยมิตรภาพ แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเยซูเจ้าต่อผู้คนหลากหลายประเภท เช่น คนโรคเรื้อน คนง่อย คนบาป   คนเก็บภาษี นายร้อย หญิงม่าย คนถูกปีศาจสิง คนเป็นโรคลมชัก เป็นต้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นดังเช่น ชาวสะมาเรียผู้ใจดี       ในอุปมาของพระองค์ พระองค์ทรงกางพระหัตถ์แห่งความเมตตาออกไปด้วยมิตรภาพอย่างใจดีและเป็นธรรมชาติตามแบบพระองค์

          นอกจากนี้ พระวรสารในตอนอื่นๆ ก็มีเรื่องมิตรภาพของพระเยซูเจ้าให้เห็นอยู่มากมาย เช่น พระองค์เสด็จไปเยี่ยมบ้านของมารีย์ มาร์ธา และลาซารัส อีกทั้งในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งทำให้เรารู้ถึงพระบัญญัติที่ว่า “จงรักกันและกัน” และ “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13) และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความรักแห่งมิตรภาพอันลึกซึ้ง ด้วยการยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา

          ส่วนเนื้อหาในพระวรสารในวันนี้ ให้ข้อคิดที่ว่าเราจำเป็นต้องยืนยันถึงความต้องการของเรา เช่นเดียวกับการ   รบเร้าเพื่อนเพื่อขออาหารในเวลาดึก ดังนั้น การอธิษฐานภาวนาเพื่อวอนขอ “จำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย” (ดู ลก 18:1) เพราะการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงช่วยสร้างความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพกับพระเจ้า ผ่านทางเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา และช่วยเสริมพลังเราให้ออกไปทำพันธกิจ เราเสนอวิงวอนขอในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเอง และสำหรับบุคคลอื่นที่อยู่ในความต้องการด้วย ผ่านทางพระศาสนจักร เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เราจะไม่อธิษฐานภาวนาเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ต้องอธิษฐานภาวนาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนอื่น เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์

          ดังเช่น พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้คำอธิบายง่ายๆ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำพันธกิจที่ว่า “พันธกิจต้องทำด้วยความรักต่อพระคริสตเจ้า และความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ประชากรของพระองค์” ถ้อยคำนี้มีความหมายสำหรับธรรมทูตทุกคน ซึ่งแน่นอนพวกเขาต่างมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าผ่านทางมิตรภาพทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ทำให้พวกเขาอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นกับคนอื่นๆ สำหรับเรา เริ่มต้นด้วยการพบปะกับพระเจ้า จากนั้น เราจะต้องการเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันมิตรภาพขององค์พระคริสตเยซู

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี