Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208152
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3431
4160
17369
122142
11208152
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:14

วันที่ 16 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญเฮดวิก และนักบุญ มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก
รม 2:1-11 สดด 62:2-3, 6-7, 9 ลก 11:42-46

    ในบทอ่านที่หนึ่ง นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโรมผู้มีความเชื่อ ยืนยันว่า ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ      ทุกชาติล้วนทำความชั่ว อันที่จริง นักบุญเปาโลต้องการชี้ประเด็นให้เห็นว่า ชาวยิวมักกล่าวหาว่าชาวต่างชาติทำผิดศีลธรรม พวกเขาอยู่เหนือกว่า ดีกว่าชนชาติอื่นๆ เพราะพวกเขาถือปฏิบัติกฎบัญญัติอย่างครบถ้วน นักบุญเปาโลเอง กลับใจมาหาพระคริสตเจ้าผ่านทางความเชื่อ และทำภารกิจต่างๆ ด้วยความรัก ไม่ได้ทำเพราะถือปฏิบัติตามกฎบัญญัติ เพราะฉะนั้น การยืนยันความเชื่อด้วยคำพูด หรือด้วยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติให้เห็นแต่ภายนอกนั้น จึงไม่เพียงพอ    เราจำเป็นต้องดำรงชีวิตในความเชื่อด้วย ในความเป็นจริง เราจะถูกพิพากษาด้วยความรัก อันเป็นผลที่ได้จากความเชื่อในพระคริสตเจ้า ความเชื่อคือการมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้าและความรักในแบบพระเยซูเจ้า


    นักบุญเปาโลประณามบาปความแข็งกระด้างของหัวใจและความดื้อรั้นของคนที่เชื่อว่า มีแต่พวกตนเท่านั้นที่จะได้รับความรอดพ้น แท้จริงแล้ว ไม่มีอภิสิทธิ์พิเศษใดๆ เพราะเวลานั้นจะมาถึงแต่ละคน และด้วยความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า เมื่อเราขอพระเมตตาจากพระเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะพิพากษามนุษย์ทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น ความหยิ่งจองหองจะเป็นการต่อต้านความจริงและศีลธรรมของกฎบัญญัติ อันจะนำไปสู่การดูหมิ่นพระเจ้า เราจึงต้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน

    ส่วนพระวรสารในวันนี้ เป็นการประณามชาวฟาริสีและนักกฎหมาย พระองค์เริ่มด้วยการตรัสแก่บรรดาชาว   ฟาริสีที่ถวายบูชาด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่กำหนด คือ ถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนิด      แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ เช่น ความยุติธรรมและความรัก จากนั้น พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการแสวงหาเกียรติยศ และต้องการให้แสดงความเคารพ การแสดงถึงอำนาจบาตรใหญ่ ด้วยการนั่งแถวหน้า พวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้

    ถ้อยคำของพระเยซูเจ้านั้นทรงพลัง แน่นอนย่อมทำให้ชาวฟาริสีรู้สึกโกรธเคือง และรวมถึงนักกฎหมายด้วย ซึ่งลึกๆ แล้วไม่พอใจพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวประณามถึงการปฏิบัติตนของพวกเขาที่ให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ไม่ยอมแม้แต่จะมีส่วนร่วมแตะต้องสัมภาระนั้น แสดงให้เห็นถึงการสอนกับการปฏิบัติจริงในชีวิตของพวกเขาที่สวนทางกัน เพราะกฎมีไว้เพื่อส่งเสริมชีวิต ส่วนความเชื่อไม่เคยทำให้ความเป็นมนุษย์ลดน้อยลง ตรงกันข้าม ความเชื่อกลับช่วยส่งเสริมทุกคนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด

    เรื่องราวเหล่านี้ ให้ข้อคิดกับเราในมุมมองของธรรมทูต ด้วยพันธกิจของพระเยซูเจ้าและศิษย์ของพระองค์เพื่อ  นำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ ชาวฟาริสีและนักกฎหมายจำเป็นต้องกลับมาพิจารณาวิธีคิดของพวกเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความรอดพ้น นักบุญลูกาให้ความหมายเกี่ยวกับการเผยแสดงความรอดพ้นโดยพระเจ้า  ผ่านทางพระเยซู และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังนั้น เพื่อจะเป็นคนดีสมบูรณ์ จงทำกิจเมตตา และดำรงชีวิตด้วย   ความรัก อนึ่ง ในพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การก้าวข้ามอุปสรรคกีดขวางของ        การเหยียดหยัน และการแบ่งแยก เพราะความดีงามของพระเจ้า คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเยซูกับทุกคนด้วย   พระเมตตา ฉะนั้น ศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูทุกคนถูกเรียกมาให้มอบตนเอง ไม่ใช่แค่การบริจาคสิ่งของเท่านั้น แต่มอบตนเองแก่ทุกคนก่อน ทั้งชีวิตและจิตใจของตนเอง ศิษย์ธรรมทูตทุกคนต้องมอบตนทั้งครบแด่พระเยซูเจ้า มอบวิญญาณและร่างกาย ภายในและภายนอก หัวใจและอารมณ์ความรู้สึก สัมพันธภาพและบรรทัดฐาน เพื่อพันธกิจนำความรอดพ้นไปสู่ทุกคน

 

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี