Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11207837
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3116
4160
17054
121827
11207837
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 16:51

วันที่ 21 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
รม 4:20-25 ลก 1:69-75 ลก 12:13-21

    บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ มีนัยสำคัญเกี่ยวกับชีวิต มาจากหนังสือปฐมกาล ด้วยเรื่องราวของอับราฮัม ในบั้นปลายของชีวิต ที่ไร้ซึ่งความหวังที่จะเห็นลูกหลานในชนรุ่นหลัง แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า ผู้มีความเชื่อย่อมมีมะนะอดทนด้วยความศรัทธาและไว้วางใจในพระพรเช่นเดียวกับอับราฮัมที่ได้รับด้วย   ความชื่นชมยินดี นี่เป็นส่วนหนึ่งในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมที่เขียนขึ้นโดยยกตัวอย่างเรื่องของอับราฮัม    ด้วยความตั้งใจสนับสนุนคำสอนในเรื่องความเชื่อความศรัทธา โดยชี้ประเด็นไปที่เรื่องราวพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้กับอับราฮัม พระเจ้าทรงรักษาสัญญาอย่างซื่อสัตย์เสมอ

พระองค์ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายดังดวงดาวในท้องฟ้า อับราฮัมก็ยังคงมีความเชื่อในพระเจ้า ทั้งๆ ที่ภรรยาของเขาเป็นหมัน นักบุญเปาโลเห็นว่า นี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขา นอกจากนี้ ความเชื่อในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ต้องมาเป็นอันดับแรกและรับไว้ปฏิบัติ ความเชื่อเป็นพระหรรษทานของพระเจ้าที่ให้เราเปล่าๆ ดังนั้น เราต้องตระหนักว่าความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเป็นพระพรบริสุทธิ์จากพระเจ้า ซึ่งส่งเสริมให้เราตอบสนองด้วยน้ำใจดีและความรักในแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องราวร้ายๆ ในชีวิตของอับราฮัมก็มีด้วยเหมือนกัน เช่น ความผิดพลาดของมนุษย์ การโกหก ความโลภ สงคราม หรือภัยธรรมชาติ แต่พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีเสมอเพื่อมนุษย์ สิ่งสร้างอันเป็นที่รักของพระองค์

    ส่วนให้พระวรสารก็มีแก่นของเรื่องในแนวเดียวกัน คือ ชีวิต โดยเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้องในเรื่อง   การแบ่งมรดก พระเยซูเจ้าทรงตำหนิความคิดที่โง่เขลานี้ อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงไปทำในสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันได้ ด้วยการหยุดและควบคุมแล้วแบ่งปัน จากนั้น พระองค์ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเศรษฐีโง่คนหนึ่งที่ลืมไปว่า คืนหนึ่ง ชีวิตของเขาจำต้องถูกพรากไป แท้จริงแล้ว วัตถุสิ่งของต่างๆ เริ่มต้นมาจากงานสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเตรียมทุกสิ่งไว้อย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่บริหารจัดการสิ่งของที่เป็นพระพรเหล่านี้ เข้าใจไปว่า เป็นสิทธิของเขาเอง โดยไม่สนใจพระเจ้า ผู้เป็นพระผู้สร้างพระพรเหล่านี้  เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล ปัญหาคือ ความวิตกกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถป้องกันจากความทุกข์ยากในอนาคตได้ อีกทั้งยังลิดรอนความสุขในปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้น ความเชื่อถึงชีวิตนิรันดรเท่านั้นที่จะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับทุกสิ่ง ทั้งในยุคของเรา และความสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นๆ

 

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี