Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208178
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3457
4160
17395
122168
11208178
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:20

วันที่ 24 ตุลาคม 2019
วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
นักบุญอันตน มารีย์ กลาเรต์
รม 6:19-23  สดด 1:1-4, 6  ลก 12:49-53

    ในบทอ่านที่หนึ่งนำเสนอแก่นของเรื่อง คือ พระเจ้าทรงมอบอิสรภาพแก่มนุษย์ทุกคน มนุษย์ต้องใช้อิสรภาพ ของตนด้วยความรับผิดชอบ ข้อความจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมกล่าวถึงอำนาจของพระคริสตเจ้าอยู่เหนือการเป็นทาสของบาป และผลสุดท้ายของบาปคือความตาย สำหรับเปาโลแล้ว ในการดำเนินชีวิตด้วยการถือพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาเป็นหนทางแห่งความรอดพ้น นั่นคือ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเยซู ความรอดพ้นเป็นพระหรรษทาน มนุษยชาติได้รับการเชื้อเชิญให้รับ ปลูกฝัง และหล่อเลี้ยง     พระหรรษทานในชีวิตของตน


    ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ถึง ไฟ ซึ่งพระองค์เองได้นำมายังโลก ไฟนี้มีความเกี่ยวข้องกับการล้างบาปอย่างชัดเจน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง พระจิตเจ้าเสด็จนำพระพรลงมา ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงภาพลักษณ์ทั้งสอง นั้นคือ ประการแรก พระธรรมล้ำลึกปัสกา และประการที่สอง คือ ผลที่เกิดขึ้นสำหรับเราทุกคน โดยการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและไฟ เพื่อว่าทุกสรรพสิ่งจะได้เห็นถึงความรอดพ้น และเหตุการณ์ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต เป็นพระพรแห่งปัสกา พระจิตเจ้าทรงเสด็จลงมาเหนือพระศาสนจักรในรูปลิ้นไฟ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพันธกิจการประกาศข่าวดีของธรรมทูต
    นักบุญลูกาเป็นพยานยืนยันได้ถึงเรื่องความแตกแยกในกลุ่มหลายต่อหลายครั้ง ระหว่างการเดินทางเพื่องานธรรมทูต ขณะที่ทำงานประกาศข่าวดีกับเปาโลและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในหนังสือกิจการอัครสาวกเล่าว่า ในบางครั้ง เกิดความแตกแยกขึ้นในศาลาธรรม พระเยซูเจ้าจึงสอนศิษย์ให้รู้จักความรัก เพราะพระองค์คือความรัก โดยสอนเราให้รู้จักรักแท้ โดยมอบชีวิตของเราเพื่อคนที่เรารัก นอกจากนี้ ความรักช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กำลังแตกหัก ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เราเรียนรู้และปฏิบัติความรักแท้ในครอบครัวของเราเอง และละทิ้งความละโมบโลภมากและการเป็นคนหน้าซื่อใจคด รวมทั้งความเห็นแก่ตัว และการเหยียดหยันทุกรูปแบบ เปิดหัวใจของเราไปสู่ความเป็นพี่น้องกับทุกคน ต้อนรับผู้คนด้วยความรักอย่างจริงใจ โดยไม่เลือกศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สีผิว ฐานะทางสังคม ด้วยการปฏิรูปวิถีชีวิตอย่างแท้จริงทั้งด้านจิตวิญญาณและสังคม
    ไฟ ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึง คือ หัวใจที่อบอุ่น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังสับสนในชีวิต ทรงร่วมเดินทางกับศิษย์ที่หมู่บ้านเอมมาอูส พระองค์ทรงทำศิษย์ทั้งสองพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือ เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลก 24:32) เพราะพระองค์ทรงช่วยผู้ซึ่งกำลังเหนื่อยอ่อน ท้อแท้หมดกำลังใจด้วยไฟแห่งรัก

 

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี