"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

วันที่ 28 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญซีโมน และนักบุญยูดา
อฟ 2:19-22  สดด 1-2, 3-4 ลก 6:12-19

    พิธีกรรมในวันนี้ทำการฉลองนักบุญอัครสาวก คือ นักบุญซีโมนและยูดาห์ พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกทั้ง   สิบสองคน โดยพระองค์ไม่ได้พิจารณาพวกเขาจากคุณสมบัติหรือข้อดีใดๆ นักบุญลูกาได้กล่าวไว้ว่า พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน พระองค์ทรงสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า และเต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า ผู้ซึ่งนำการเรียกอัครสาวก เรื่องราวในพระวรสารนั้น ลูกาแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในหลายเหตุการณ์สำคัญ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการอธิษฐานภาวนาทำให้เกิดความสนิทสนมและความรักกับพระบิดาเจ้า ผู้ทรงสถิตในสวรรค์


    ลูกาได้อธิบายถึงการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รู้จักวิธีการ เพื่อว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้และรู้จักการอธิษฐานภาวนา โดยฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราและทำตามในสิ่งนั้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์มากมายเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย การอธิษฐานภาวนาของคริสตชนแท้นั้น ทุกอย่างอยู่ในพระเจ้า ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเรา เพื่อหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ นบนอบเชื่อฟังเช่นบุตรของพระองค์ มอบตนเอง และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้อื่น ลูกามองเห็นถึงความสำคัญที่ว่า เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาเสมอ ตั้งแต่ทรงรับพิธีล้าง จนถึงสวนเกทเสมนี และที่ไม้กางเขน

    ดังพระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาตลอดคืน เพื่อการคัดเลือกศิษย์ของพระองค์ ซึ่งพวกเขาจะเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดกับพระองค์ เป็นเหมือนการผูกมัดด้วยการมอบหมายภาระหน้าที่ เพราะศิษย์ทั้งสิบสองจะต้องสร้างชุมชนแห่งความรอดพ้น พวกเขาจะเป็นสิบสองเสาหลักที่ถูกสร้างขึ้น ดังที่ได้รับสัญญาโดยบรรดาประกาศก และเป็นประชากรในพันธสัญญาใหม่ คือ พระศาสนจักร อัครสาวกนั้นยังให้ความหมายถึง การถูกส่งออกไป เพราะฉะนั้น การภาวนาจึงเปิดเผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งพันธกิจ ในงานของพระศาสนจักร ด้วยการส่งธรรมทูตออกไปประกาศการดำรงอยู่ของพระเจ้า เพื่อนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ทั้งมวล

>>>>DOWNLOAD<<<<

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257431
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4312
6274
26994
171421
11257431
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 08:22