"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

วันที่ 29 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 8:18-25  สดด 126:1ข-6  ลก 13:18-21

    บทอ่านในวันนี้ มาจากจดหมายถึงชาวโรม ดูเหมือนนักบุญเปาโลจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและลึกลับระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ความสัมพันธ์นี้ทำให้มนุษยชาติเหมือนกระบอกเสียงของสรรพสิ่งทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้า รวมทั้งมนุษย์ยังเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่สรรพสิ่งทั้งหลายด้วย ส่วนอัครสาวกก็อาศัยธรรมประเพณีของพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่า มนุษยชาตินั้นเป็นผู้แปลสารด้วยบทสรรเสริญว่า การเนรมิตสร้างทั้งหมดของพระเจ้าถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และธาตุต่างๆ ในโลก รวมทั้งเวลาและจักรวาล


    เป็นเวลาหลายศตวรรษ ผู้เขียนพระคัมภีร์ต่างก็ใช้รูปแบบต่างๆ ของวรรณกรรมในการบรรยายเกี่ยวกับโลกและสรรพสิ่งต่างๆ พวกเขาแสดงออกด้วยบทกวี เพลงสดุดี บทเพลงต่างๆ แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาและความรู้สึกขอบพระคุณสำหรับความดีงามทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยพระวจนาตถ์ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ การสร้างทั้งหลายจึงเป็นไปตามพระวจนาตถ์ของพระผู้สร้าง และเผยแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและความงดงามไม่สิ้นสุด

    แต่งานสร้างของพระเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะพระบิดา พระผู้สร้างไม่เคยหยุดการดำรงอยู่ของพระองค์ในโลกนี้ และในประวัติศาสตร์มนุษยชาติด้วย พระองค์ทรงมอบชีวิตและความหวัง ตระเตรียมทุกอย่างสำหรับอนาคต พระหรรษทานของพระองค์หลั่งไหลมาสู่เราดุจสายน้ำ ผ่านทางความจริงแห่งพระวาจา และแผนการแห่งความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ

    แม้ว่า มนุษย์จะหันหลังให้กับพระเจ้า พยายามที่จะทำหน้าที่แทนพระเจ้า และคิดว่าเป็นเจ้าของโลกนี้ ด้วยสงคราม ความเกลียดชัง และการทำลายล้าง แต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงนำโลกนี้ต่อไป ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน ยังคงส่องแสงในหัวใจของเรา ประทานพระพรต่างๆ ทำให้เจตจำนงของเราเข้มแข็ง ตั้งมั่นที่จะทำดี เมื่อเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ด้วยความรัก และทรงมีแผนการนำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติ ด้วยพระธรรมล้ำลึกปัสกา ทำให้แสงสว่างจากพลังอำนาจของพระเจ้าส่องแสงไปด้วยความรัก ทั้งนี้ การรำพึงพิศเพ่งถึงธรรมชาติที่น่าหลงใหล ช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงความรอดพ้นได้ เพราะความรักของพระเจ้าเอาชนะบาป ทำให้เราสามารถประกาศข่าวดีด้วยความชื่นชมยินดี

 

>>>>DOWNLOAD<<<<

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257487
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4368
6274
27050
171477
11257487
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 08:33