Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208349
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3628
4160
17566
122339
11208349
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 18:10

วันที่ 30 ตุลาคม 2019
วันพุธ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 8:26-30  สดด 13:4-6  ลก 13:22-30

    ในบทอ่านที่หนึ่ง นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา ทรงได้ยินเสียงร่ำร้องวอนขอของ  สรรพสิ่งและมนุษย์ทั้งหลายผู้กำลังกระหายหาความรอดพ้น และบางครั้ง เป็นเพราะความว้าวุ่นใจในชีวิตประจำวัน    ของเรา ทำให้เราไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว เราควรวอนขออะไรจากพระเจ้า และดังนี้ พระจิตเจ้าทรงนำเราในความสับสน     นำความหวังไปสู่ความดีที่แท้จริง ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา คริสตชนต้องเปิดใจของเราต้อนรับพระจิตเจ้า ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงเราด้วยความรอดพ้น พระบิดาเจ้าทรงเติมเต็มหัวใจของเราด้วยพลังแห่งความปรารถนาที่จะพบกับความรัก


    พระจิตเจ้าทรงกำจัดบาปและความตายของเรา ด้วยการนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าและ    พระบุตร พระเจ้าทรงเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด เผาผลาญความชั่วร้ายทุกๆ รูปแบบ นำทุกสิ่งกลับมายังต้นกำเนิดของ   ความดีและความจริง เปิดประตูแห่งความรอดพ้นสำหรับเราทุกคน ความรอดพ้นเป็นผลมาจากชัยชนะของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนนำมาซึ่งปัสกาแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ และนั่นเป็นวิธีของธรรมทูตในอันจะมุ่งมั่นทำพันธกิจในพระ  ศาสนจักรของพระองค์ไปสู่ทุกคนบนโลก

    ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมาเปรียบเทียบถึงประตูแคบเพื่อชี้ให้เห็นถึงความท้าทายความมุมะนะ ที่แต่ละคนต้องเผชิญเพื่อให้ได้รับความรอดพ้น และได้เข้าสู่งานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์ บ้านของพระเจ้า ส่วนคน  ที่พูดว่า “พวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่าน ท่านได้สอนในลานสาธารณะของเรา” แต่เจ้าของบ้านจะตอบว่า “เราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใด” (ลก 13:26-27) เป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการอยุติธรรม แล้วอ้างสิทธิที่จะได้รับความรอดพ้น หลายครั้งเรื่องราวในพระคัมภีร์ คนร่ำรวยจำนวนมากมายที่พบพระเยซูเจ้า ฟังพระองค์เทศน์สอน สนทนากับพระองค์ หรือแม้กระทั่ง ทูลเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารที่บ้าน แต่จะมีสักกี่คนที่ตอบรับว่าตนต้องการที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่

    อุปมาเปรียบเทียบนี้เตือนเราเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเลือกที่จะดำเนินชีวิต “วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย” (ลก 6:24) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราถึงอันตรายจากการดำเนินชีวิตอย่างมั่งคั่งร่ำรวย อันจะขัดขวางเราเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ เราทั้งหลายได้รับการเรียกให้เลือกเข้าประตูแคบ การกระทำที่ขัดต่อความยุติธรรมรวมถึงสิทธิมนุษยชนนั้นสามารถปิดประตูสวรรค์ แม้ประตูจะแคบ แต่ยังไม่ถูกปิดเสียทีเดียว เพราะเรามีพระคริสตเจ้าเป็นดังประตูไปสู่พระบิดา (ดู ยน 10:7,9) ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงเตือนเรา โดยเฉพาะในส่วนของพระ ศาสนจักรเพื่อว่าเราจะไม่ทำผิดพลาด นอกจากจะทำเพื่อติดตามพระเยซูเจ้าบนหนทางแห่งความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความยุติธรรม ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน ผู้อพยพ บุคคลชายขอบที่ไม่มีใครให้ความสนใจ คนบาป ไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างในด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการปฏิบัติความรักและความยุติธรรม เพื่อสักวันหนึ่ง เราจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี