Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11062600
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3946
6474
10420
157766
11062600
Your IP: 3.230.144.31
2021-09-27 07:31
สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช
(Pontifical Missionary Union) (Statute 19-20)

      พระศาสนจักร “เป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติ” จึงเป็นหน้าที่ของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชที่จะกระทำให้สิ่งนี้เป็นความจริงและเกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ได้รับการเรียกให้มีกระแสเรียกเพื่อรับใช้พระศาสนจักร บรรดาผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแพร่ธรรมทั่วโลก พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ฆราวาสผู้รับเจิมและธรรมทูตฆราวาส 

      วัตถุประสงค์ของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชคือ ปลุกเร้าการให้การอบรมด้านการแพร่ธรรม และสร้างความตระหนักเรื่องการแพร่ธรรมให้กับพระสงฆ์ สมาชิกของสถาบันนักบวช สถาบันการแพร่ธรรม ฆราวาสผู้รับเจิม ผู้สมัครเป็นพระสงฆ์และนักบวชในทุกรูปแบบ ตลอดจนบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจการอภิบาลของพระศาสนจักร การร่วมกันของศาสนบริกรกับบรรดาผู้ที่ได้รับเรียก ทำให้แน่ใจได้ว่าประชากรของพระเจ้าได้รับการปลุกเร้าให้มีจิตใจที่เป็นธรรมทูตและเปิดใจกว้างในการเป็นผู้ร่วมมือในการแพร่ธรรม ความสำเร็จของสมฌองค์กรอื่นๆขึ้นอยู่กับการขยายขอบเขตอย่างมีพลังของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช ซึ่งเป็น
“จิตวิญญาณของสมณองค์กรสนับสนุนการแพร่ธรรม”
 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี