Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02927463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3413
3941
7354
1528029
80317
105193
2927463
Your IP: 54.166.150.10
2017-10-23 22:21

ขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด
ขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด

“ ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง” (1 ยอห์น 3:18)
สัตบุรุษวัดแม่พระรับสาร จ.ตราด ร่วมกับซิสเตอร์รักคณะรักางเขนแห่งจันทบุรีจากโรงเรียนมารดานุสรณ์ จ.ตราด ได้ร่วมมือกันนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ชุมชนชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์ในบริเวณโรงน้ำปลาพรพิมล แหลมงอก จ.ตราด เนื่อง


          เนื่องในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม กลุ่มคริสตชนจากวัดต่างๆ ทั่วไปเทศได้ออกไปทำกิจเมตตาฝ่ายกายและจิตใจให้กับชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา สมาชิกฝ่ายแพร่ธรรมของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีและสังฆมณฑลจันทบุรีเปิดเผยว่า ในส่วนของสังฆมณฑลและคณะเองได้ให้การส่งเสริมเรื่องการออกไปทำกิจเมตตาธรรมอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อสนองตอบนโยบายของพระสันตะปาปาฟรังซิสและกฤษฎีกาสัมชชาใหญ่ประเทศไทย ค.ศ. 2015 ในเรื่องขอบฟ้าเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ที่ให้พระศาสนจักรทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้นให้กับคนยากไร้ คนอพยพย้ายถิ่น (ข้อที่ 27)

       ตัวอย่างเช่น สัตบุรุษวัดแม่พระรับสารฯ จ.ตราด ได้ร่วมมือกันจัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้ชุมชนชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโรงน้ำปลาพรพิมล แหลมงอก จ.ตราด ซึ่งมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต

        กิจกรรมที่สัตบุรุษวัดแม่พระรับสารกระทำในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรีจากโรงเรียนมารดานุสรณ์ โดยได้จัดทีมงานออกไปเยี่ยมเยือน พบปะพูดคุยให้กำลังใจ มีการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวต่างๆ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดย  ซิสเตอร์พยาบาลและมอบยาสามัญประจำบ้านให้ มีการจัดเกมการละเล่นสนุกสนานสำหรับเด็กๆโดยคณะเยาวชนของวัด

       สำหรับสังฆมณฑลจันทบุรีและคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรีได้จัดกิจกรรมแห่งความรักเมตตาไปตามชุมชนต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑล คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และจากสมาชิกของชุมชนแห่งความเชื่อในเขตวัดต่างๆ เป็นอย่างดี
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี