สารวันอาทิตย์แพร่ธรรม ประจำปี 2010สารวันอาทิตย์แพร่ธรรม ประจำปี 2010
“การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรเป็นหลักสำคัญในงานแพร่ธรรม”

พี่น้องชายหญิงที่รัก
     เราฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นโอกาสให้สังฆมณฑล ชุมชนวัด  สถาบันนักบวช องค์กรต่างๆของพระศาสนจักร และประชากรทั้งมวลของพระเจ้า ได้รื้อฟื้นการอุทิศตนเพื่อการประกาศข่าวดี และอุทิศตนเพื่อกิจกรรมงานอภิบาลที่พวกเขากระทำให้มีลักษณะของการแพร่ธรรมให้มากขึ้น
อ่านทั้งหมด