"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

สาสน์ของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554
ถึงพี่น้องคริสตชนที่เคารพทุกท่าน
             เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พระศาสนจักรให้เราคริสตชนคาทอลิกทุกคนระลึกถึงงานแพร่ธรรมเป็นพิเศษ เพราะงานนี้เป็น “จิตวิญญาณ” ของเราคริสตชนทุกคน ทุกองค์กร ทุกสถาบันที่ใช้ชื่อว่า “คาทอลิก”             ในตอนท้ายของสาสน์วันแพร่ธรรมสากลของทุกปี พระสันตะปาปามักจะทรงกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสมณองค์กรสนับสนับงานแพร่ธรรม(PMS)อยู่ในเสมอ ในปีนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า “งานธรรมทูตนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษเสมอในเรื่องของการเอื้ออาทร นี่คือเป้าหมายอีกประการหนึ่งของวันแพร่ธรรมสากลด้วย ซึ่งโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) มีการวิงวอนขอความช่วยเหลือให้ทำการประกาศข่าวดีต่อไปในดินแดนธรรมทูต ทั้งนี้หมายถึงให้การสนับสนุนสถาบันอันเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้งและผนึกพลังของพระศาสนจักรโดยอาศัยครูสอนคำสอน บ้านเณร พระสงฆ์ รวมถึงการให้ทานเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่มีความยากจน การขาดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดอาหารของเด็ก โรคาพยาธิ ขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษาที่ยังอยู่ในสภาพที่ยังน่าเป็นห่วง เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจของพระศาสนจักร”

            จากตัวเลขของการสนับสนุนงานแพร่ธรรมที่ PMS ได้จัดสรรด้านงบประมาณช่วยเหลืองานแพร่ธรรมทั่วโลกในปี 2010 ได้แก่ ครูคำสอน 242,000 คน การสร้างและซ่อมแซมวัด ศูนย์อภิบาล และบ้านฝึกอบรมนักบวชมากกว่า 2,395 แห่ง ทุนการศึกษาสามเณรและผู้ฝึกหัด 15,000 คน สถานีวิทยุ 448 แห่ง ช่วยเหลือเด็กๆกว่า 3.7 ล้านคน

             เงินจำนวนมากที่นำมาจัดสรรนี้ได้มาจากเงินถุงทานที่พี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมใจกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนั้นเอง

             ดังนั้นในโอกาสนี้จึงขอรายงานให้พี่น้องได้ทราบและขอความร่วมมือจากพี่น้องเพื่อร่วมมือกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ทั้งด้วยการสวดภาวนา การบริจาคเงิน การสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกาศข่าวดีในองค์กรต่างๆ การสมัครเข้าเป็นธรรมทูต การให้กำลังใจบรรดาธรรมทูตที่ทำงานในสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะเราทุกคนต่างมีหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยกันทุกคน
ขอให้งานแพร่ธรรมอยู่ในสายเลือดของพี่น้องเสมอไป
ขอพระเจ้าประทานพระพร

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
ผู้อำนวยการสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS)

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778009
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
302
8863
25959
109586
11778009
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:14