วันแพร่ธรรมสากล 2020
::::: DOWNLOAD บทภาวนา-บทมิสซาวันอาทิตย์แพร่ธรรมฯ 2020 :::::