Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

05544313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1060
8548
11959
4134496
109978
182669
5544313
Your IP: 3.80.224.52
2019-04-23 21:15

ความทุกข์ทรมานเพื่อความรักของหัวใจที่เปิดกว้าง

มงกุฎสายประคำทรงชีวิต

              ไม่นานหลังจากวางรากฐานขององค์กรเผยแพร่ความเชื่อแล้ว เปาลีนได้ตั้งสมาคมสายประคำทรงชีวิต ซึ่งใช้วิธีเดียวกันคือในรูปแบบของ “วงกลม” ซึ่งจะออกไปสู่การตั้งกลุ่มใหม่ มีโครงการอื่นอีกคือเพื่อช่วยคนงานที่ยากจน เป็นเหตุให้เปาลีนตกอยู่ในภาวะของการเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกระทำที่ไร้ยางอายของผู้ที่เกี่ยวข้องจากความพยายามของเธอ (ด้วยการเอาเงินที่เธอให้ไปพัฒนาหมู่บ้านไปใช้และหลอกเธอทุกอย่าง) ถึงอย่างไรเธอก็สวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของลูก โปรดทรงยกโทษให้พวกเขา โปรดทรงอวยพระพรแก่พวกเขาในระดับที่พวกเขาได้แสดงให้ลูกได้รับความทุกข์ทรมาน”
 
             คุณพ่อยอห์น เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นวิญญาณรักษ์ของเธอหลายปี ได้กล่าวสรรเสริญเปาลีนในที่สาธารณะว่า “พ่อรู้จักบางคนที่รู้ว่าจะยอมรับกางเขนอย่างไร เป็นกางเขนที่หนักและรู้ว่าจะแบกด้วยความรักอย่างไร ผู้นั้นคือ คุณจาริโค”

ไม้กางเขนที่เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญยอห์น เวียนเนย์) มอบให้เปาลีน

         คุณพ่อชาร์ล โคลเลน ซึ่งเป็นนักเขียน ได้เขียนในประวัติเกี่ยวกับเธอว่า “เทวศาสตร์แห่งไม้กางเขนปรากฏว่ามีชีวิตชีวาสำหรับเธอ... ยิ่งทียิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเธอพิสูจน์ให้เห็นในดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ด้วยความรัก ความทุกข์ทรมานและเพื่อไถ่โทษบาป”

         เปาลีนสิ้นใจในวันที่ 9 มกราคม 1862 ได้พบบทภาวนาที่เธอเขียนด้วยลายมือของเธอเอง หลังจากเธอสิ้นใจไปแล้ว บทภาวนานั้นลงท้ายว่า “ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของลูก ลูกเป็นของพระแม่”

           ในปี 1963 คือหลังจากที่เธอสิ้นชีวิตได้ 100 ปี  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ได้ทรงลงนามในพระราชกฤษฏีกา ที่ประกาศถึงคุณธรรมของเปาลี จารีโค ประกาศให้เธอเป็น “ที่เคารพ” ซึ่งจะก่อให้เกิดการประกาศเป็นผู้ทรงบุญราศี และการตั้งเป็นนักบุญต่อไป

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี