Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

10723840
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3845
8255
16827
16827
10723840
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-03 17:38

ความทุกข์ทรมานเพื่อความรักของหัวใจที่เปิดกว้าง

มงกุฎสายประคำทรงชีวิต

              ไม่นานหลังจากวางรากฐานขององค์กรเผยแพร่ความเชื่อแล้ว เปาลีนได้ตั้งสมาคมสายประคำทรงชีวิต ซึ่งใช้วิธีเดียวกันคือในรูปแบบของ “วงกลม” ซึ่งจะออกไปสู่การตั้งกลุ่มใหม่ มีโครงการอื่นอีกคือเพื่อช่วยคนงานที่ยากจน เป็นเหตุให้เปาลีนตกอยู่ในภาวะของการเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกระทำที่ไร้ยางอายของผู้ที่เกี่ยวข้องจากความพยายามของเธอ (ด้วยการเอาเงินที่เธอให้ไปพัฒนาหมู่บ้านไปใช้และหลอกเธอทุกอย่าง) ถึงอย่างไรเธอก็สวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของลูก โปรดทรงยกโทษให้พวกเขา โปรดทรงอวยพระพรแก่พวกเขาในระดับที่พวกเขาได้แสดงให้ลูกได้รับความทุกข์ทรมาน”
 
             คุณพ่อยอห์น เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นวิญญาณรักษ์ของเธอหลายปี ได้กล่าวสรรเสริญเปาลีนในที่สาธารณะว่า “พ่อรู้จักบางคนที่รู้ว่าจะยอมรับกางเขนอย่างไร เป็นกางเขนที่หนักและรู้ว่าจะแบกด้วยความรักอย่างไร ผู้นั้นคือ คุณจาริโค”

ไม้กางเขนที่เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญยอห์น เวียนเนย์) มอบให้เปาลีน

         คุณพ่อชาร์ล โคลเลน ซึ่งเป็นนักเขียน ได้เขียนในประวัติเกี่ยวกับเธอว่า “เทวศาสตร์แห่งไม้กางเขนปรากฏว่ามีชีวิตชีวาสำหรับเธอ... ยิ่งทียิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเธอพิสูจน์ให้เห็นในดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ด้วยความรัก ความทุกข์ทรมานและเพื่อไถ่โทษบาป”

         เปาลีนสิ้นใจในวันที่ 9 มกราคม 1862 ได้พบบทภาวนาที่เธอเขียนด้วยลายมือของเธอเอง หลังจากเธอสิ้นใจไปแล้ว บทภาวนานั้นลงท้ายว่า “ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของลูก ลูกเป็นของพระแม่”

           ในปี 1963 คือหลังจากที่เธอสิ้นชีวิตได้ 100 ปี  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ได้ทรงลงนามในพระราชกฤษฏีกา ที่ประกาศถึงคุณธรรมของเปาลี จารีโค ประกาศให้เธอเป็น “ที่เคารพ” ซึ่งจะก่อให้เกิดการประกาศเป็นผู้ทรงบุญราศี และการตั้งเป็นนักบุญต่อไป

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี