Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

07112572
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1068
6420
13193
49777
7112572
Your IP: 18.207.238.169
2019-12-10 04:24

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเรียนสามประการจากชีวิตของเปาลีน จารีโค
            มีสามมุมมองจากชีวิตของเปาลีน และการเป็นพยานยืนยันถึงกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตทั่วไปของเราซึ่งเราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเรา

บทเรียนสามประการจากชีวิตของเปาลีน จารีโค            • อุทิศตนเพื่องานแพร่ธรรมทุกวัน สำหรับเปาลีน การแพร่ธรรมไม่ใช่สิ่งที่สงวนไว้สำหรับเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่นอน แต่ทำทุกวัน “วงกลม” ของการทำงานในโรงงานทอผ้าไหมของครอบครัวของเธอสัญญาว่าจะสวดภาวนาทุกวัน และทำพลีกรรมอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละวัน ขอให้เรามอบถวายคำภาวนาของเรา เพื่อผู้ที่ทำงานเพื่อการแพร่ธรรมที่อยู่ทั่วโลก เพื่อคนยากจน และเพื่อผู้ที่อ่อนแอให้ได้รับสารของพวกเขาเรื่อง “ความหวังที่ช่วยให้รอดพ้น”

            • มีวิสัยทัศน์เพื่อทั่วโลก เปาลีนรู้สึกอย่างยิ่งว่า การมอบความช่วยเหลือเพื่อการแพร่ธรรมในสมัยของเธอนั้นควรเป็นสากล ซึ่งไม่มีใครลืม และเมื่อองค์กรเผยแพร่ความเชื่อได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1822 ก็ยังคงเป็นวิสัยทัศน์เดียวกันนี้ที่ยังใช้อยู่ทั่วไป สวดภาวนาและทำพลีกรรมเพื่อการแพร่ธรรมในโลก

            • มีชีวิตอยู่ในความรัก ในฐานะหญิงสาว เปาลีนแสดงความปรารถนาที่จะ “ รักโดยปราศจากขอบเขตและรักอย่างไม่สิ้นสุด” ไม่ว่าจะเป็นงานของเธอเพื่อการแพร่ธรรม หรือเพื่อคนป่วย หรือเพื่อคนยากจน ความรักเป็นแรงบันดาลใจในการกระทำของเปาลีน จารีโค แน่นอนว่าจุดศูนย์กลางของกระแสเรียกของการแพร่ธรรมคือพระบัญญัติแห่งความรัก ความรักของเราควรหลั่งลงมาสู่ชุมชน ขยายออกไปนอกตัวเอง ไปสู่ผู้ที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล ที่ซึ่งไม่มีใครคอยดูแล ที่ซึ่งผู้อ่อนแอถูกลืม และผู้ยากจนถูกทอดทิ้ง ที่นั่นคือที่ซึ่งบรรดาธรรมทูตจะไปอยู่ และที่นั่นซึ่งโดยผ่านทางสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ท่านสามารถอยู่ได้ด้วยโดยทางการสวดภาวนาประจำวัน และการทำพลีกรรมอย่างสม่ำเสมอ

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี