ภาพยนตร์ Animation ประวัติยุวธรรมทูต
The Children Helping Children Story
"พวกเราสามารถช่วยเหลือเพื่อน ๆ ได้อย่างไร"โดย สมณองค์กรยุวธรมทูต
เสียงบรรยายภาษาไทยโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ต้นฉบับจาก PMS Malta