"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

กิจกรรมวันยุวธรรมทูตสากล ที่แจ้ซ้อนกิจกรรมวันยุวธรรมทูตสากล ที่แจ้ซ้อน

            ในวาระครบรอบ 170 ปีขององค์การยุวธรรมทูต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2013 นี้ได้มีการจัดงานฉลองที่แจ้ซ้อน (บ้านทุ่งเจ้า)  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมของชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. 2.ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปกิจกรรมของชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            - ช่วงเช้าในการสวดภาวนาเป็นการสวดภาวนา เพื่อให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการติดตามพระเยซูเจ้าของแต่ละคน ในภาระกิจสำคัญต่างๆของพระองค์

           - ต่อจากการสวดภาวนาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของยุวธรรมทูต 10 ประการ โดยมีเด็กๆยุวธรรมทูตเป็นผู้เตรียมกิจกรรมเพื่อมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจ

          - กิจกรรมต่อมาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ “เด็กๆก็สามารถเป็นผู้แพร่ธรรมได้” โดยหัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญขององค์การยุวธรรมทูต จึงมีการแนะนำเด็กๆให้เข้าใจและเปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงออกโดยการวาดรูปเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ตามความเข้าใจและจินตนาการ

         - ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นช่วงเวลาของการเตรียมเด็กๆเพื่อเข้าร่วมพีธีปฏิญาณตนเป็นยุวธรรมทูต

         - เวลา 14.00 -15.00 น. เป็นพิธีปฏิญาณตนเป็นศิษย์ของพระเยซูโดยการเป็นธรรมทูตของพระองค์ สำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ แล้วมีหนึ่งสัญญาลักษณ์ภายนอกที่ทำให้เห็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนของกลุ่ม ก็คือ การเรียกชื่อของแต่คนและมอบเสื้อยุวธรรมทูตให้เป็นครั้งแรก โดยเด็กๆออกมารับและสวมใส่เสื้อด้วยความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดี

กิจกรรมของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - ตอนเย็นเป็นช่วงเวลาของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยเยาวชนมีส่วนร่วมทำให้บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ในภาคถวายเยาวชนได้ถวายเสื้อของกลุ่มเยาวธรรมทูต และในช่วงปิดพิธีเยาวชนทุกคนได้รับเสื้อเยาวธรรมทูตเป็นศิษย์พระคริตส์

“เราหวังว่า เมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆนี้ที่เราได้หวานจะหยั่งรากลึกและเติบโตอย่างแข็งแรง”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257279
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4160
6274
26842
171269
11257279
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 07:52