"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ฝ่ายการศึกษาจัดการฝึกอบรมผู้นำยุวธรรมทูต
ฝ่ายการศึกษาจัดการฝึกอบรมผู้นำยุวธรรมทูต

เชียงราย : โรงเรียนสันติศึกษา อ.เมืองฯ จ.เชียงราย วันที่ 23-23 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตให้กับผู้รับผิดชอบงานอภิบาลในแต่ละโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีคณะครูจาก 7 โรงเรียนจำนวน 35 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้

 

       มาเซอร์ แอนนี สนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่และผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา ได้เปิดเผยถึงการจัดฝึกอบรมว่า “นี่เป็นนโยบายของสังฆมณฑลที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ความเอาใจใส่เรื่องการอบรมด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่นักเรียนของเราในทุกระดับ สังฆมณฑลได้กำหนดให้ นักเรียนระดับประถมปีที่ 1-3 เข้าสังกัดสมณะองค์กรยุวธรรมทูต นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ให้เข้าสังกัดองค์กรพลศีล นักเรียนระดับมัธยมต้นให้ฝึกอบรมด้วยองค์กรวายซีเอส ส่วนมัธยมปลายให้เข้าสังกัดคณะพลมารี”  มาเซอร์เชื่อว่าการที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นแค่คนเก่งเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ และแนวทางการศึกษาของคาทอลิกนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ครบครัน คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นการเสริมเรื่องการสอนคำสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนยังเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการพัฒนาตัวเด็กทั้งด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ และด้านการประกาศข่าวดีให้กับเด็กๆของเรา ส่วนนักเรียนที่นักถือศาสนาอื่นๆนั้น ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อของพวกเขาโดยมีครูผู้รับผิดชอบและมีโครงการส่งเสริมต่างๆเช่นเดียวกัน

        สมณะองค์กรยุวธรรมทูตเป็นองค์กรที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 170 ปี โดยพระสังฆราชชาวฝรั่งเศสที่มีใจร้อนร้นในเรื่องการแพร่ธรรม ท่านคิดว่า “ไม่มีใครที่จะช่วยเด็กๆได้ดีเท่ากับการที่จะให้เด็กๆช่วยเหลือกันและกัน” ท่านได้รวบรวมเด็กๆมาร่วมกันสวดภาวนา พลีกรรม(ยอมลำบาก) และแบ่งปัน(บริจาคเงินและสิ่งของ) เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีหรือการแพร่ธรรมในประเทศที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือมีผู้ศรัทธาจำนวนน้อย กิจการเด็กๆของท่านจากกลุ่มเล็กๆได้รับการยอมรับไปยังสังฆมณฑลต่างๆในประเทศฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วและได้ขยายไปยังยุโรป อเมริกา และทวีปอื่นๆอย่างรวดเร็ว จนได้รับการยอมรับให้เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา พันธกิจที่สมาชิกยุวธรรมทูตกระทำเป็นประจำ คือ สวดบทวันทามารีย์วันละ 1 บท และบริจาคเงินจากการอดออมคนละเล็กละน้อยในแต่ละสัปดาห์เพื่อนำมารวมกันและไปมอบให้กับเด็กๆที่ยากจนหรือมีความต้องการเร่งด่วน สมณะองค์กรยุวธรรมทูตจัดการเฉลิมวันยุวธรรมทูตในวันอาทิตย์ฉลองพระคริสต์แสดงองค์(วันพญาสามองค์)ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย  ร.ร.สันติวิทยา เชียงราย  ร.ร.อรุโณทัย ลำปาง  ร.ร.นุชนารถอนุสรณ์  ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่  ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย  ร.ร.ศีลรวี เชียงดาว  และ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี  โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประจำประเทศไทย    นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ่ม  และ นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257803
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4684
6274
27366
171793
11257803
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 09:03