Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08703538
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
387
5781
13831
104193
8703538
Your IP: 3.231.167.166
2020-09-23 05:50

ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์
ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์

        วัดแม่พระมหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์) ตั้งอยู่เลขที่ 69/15 ม.1 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-7163 วัดแห่งนี้ได้รับพระมหากากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดวัดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 1974 ปัจจุบันคุณพ่อดาเนียเล่ มาซซ่า สงฆ์คณะปีเม เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส สืบต่อจากคุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ


        วัดแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายหลากประเภท เช่น งานให้การดูแลเด็กยากไร้และถูกทอดทิ้งของศูนย์มาร์ติน บ้านเทวา ศูนย์เด็กพิการที่บ้านแห่งความหวัง นอกจากนั้นยังมีงานการพัฒนาชุมชนละการประกาศข่าวดี โดยมีทีมงานออกไปเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือชาวบ้าน งานคำสอน และงานโรงเรียนสำหรับเด็กต่างชาติ

        งานอภิบาลที่โดดเด่นของวัด ได้แก่การจัดระบบการสอนคำสอนของวัด วัดได้จัดให้มีครูคำสอนอาสาสมัครประจำวัดในปีนี้มีทั้งหมด 18 คน ครูคำสอนเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ หลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จนกระทั่งสามารถสอนคำสอนให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ได้

        สำหรับการสอนคำสอนเด็ก วัดได้แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป ห้องคำสอนศีลมหาสนิท และห้องคำสอนศีลกำลัง ส่วนผู้ใหญ่แบบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชน และห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลกำลัง

         คุณพ่อเจ้าอาวาสได้จัดเตรียมครูคำสอนโดยการประชุมพร้อมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการศึกษาบทเรียน การศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียน วิธีการสอน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการเปิดสอนคำสอนเป็นภาษาอังกฤษเดือนละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้เรียนคำสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 56 คน

         การเรียนคำสอนของวัดไม่ใช่เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ได้ให้ผู้เรียนคำสอนได้นำคำสอนไปปฏิบัติจริง โดยการไปประกอบกิจเมตตา การเยี่ยมเยือนคนชรา คนพิการ การไปสวดภาวนาตามบ้าน การเป็นจิตอาสา การช่วยกิจการต่างๆของวัด เช่น การช่วยพิธีกรรม การขับร้องเพลง การถือถุงทาน ฯลฯ

        งานใหม่ของวัดในปีนี้ (2016) ได้แก่การเปิดโรงเรียนสำหรับลูกหลานชาวฟิลิปปินส์ที่ติดตามเข้ามาทำงานในประเทศไทย เนื่องมาจากเด็กๆชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนตามระบบได้ วัดจึงได้จัดให้บรรดาเด็กฟิลิปปินส์มารวมกัน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่หก ใช้หลักสูตรการศึกษาของฟิลิปปินส์เอง เพื่อเมื่อพวกเขากลับประเทศจะได้สามารถเรียนต่อเนื่องได้เลย ทั้งนี้ทางวัดกำลังดำเนินงานจดทะเบียนให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน: กศน) ปัจจุบันมีเด็กฟิลิปปินส์มาเรียนประจำจำนวน 40 คน

         กิจการของวัดแม่พระมหาการุณย์เป็นการตอบสนองต่อกฤษฎีการสมัชชาใหญ่ 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในข้อที่ 22 “วัดเป็นสนามและฐานเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่”
สนใจศึกษา ร่วมงาน หรือสนับสนุนงานของวัด ได้ที่  www.gloryclub.org/mercy
   

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี