"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงห่วงใย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ประสบภัยน้ำท่วม  สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงห่วงใย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ประสบภัยน้ำท่วม 
         พระอัครสังฆราชโจวานนี  ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ทรงทราบและห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย จึงทรงขอให้ สมณสภากอร์ อูนุม  ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  ส่งความช่วยเหลือมายังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เป็นจำนวนเงิน 50,000 US 

 
         พร้อมกันนี้ พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน  เลขาธิการนครรัฐวาติกัน ได้ส่งสาส์นของพระองค์มาถึงสภาพระสังฆราชฯ  ความว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 มีความรู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหายมากมายอันเกิดจากฝนที่ตกหนักในประเทศไทย พระองค์ทรงแสดงความเสียใจมายังบรรดาครอบครัวที่ได้รับความลำบากพร้อมกับคำภาวนาของพระองค์มายังผู้ที่สูญเสียทั้งหลาย  ขอมอบทุกๆ คนให้อยู่ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงเฝ้าภาวนาวิงวอนเพื่อทุกๆ คนจากใจจริง ให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าผู้ทรงความดีล้นเหลือ ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวอันแข็งแกร่งและความบรรเทาใจอันอบอุ่นเสมอ”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778181
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
474
8863
26131
109758
11778181
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:48