พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโลพระสมณทูตรับหน้าที่ใหม่
             เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์   ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งให้พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว ไปรับหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล 
              พระสมณทูตโจวานนี ดานีเอลโล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย วันที่ 22 กันยายน 2010 ท่านเป็นชาวอิตาเลียน เกิดวันที่ 5 มกราคม 1955 อายุ 57 ปี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 8 ธันวาคม 1978 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะย้ายมาประจำที่ประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศคองโก