"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....


มิสซาเพื่องานธรรมทูต

      บ้านเณรยอแซฟ สามพราน : วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทยได้ถวายมิสซาเพื่อการแพร่ธรรมร่วมกับคุณพ่อสหพล ตั้งถาวรและบรรดาสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

            ในบทเทศฯคุณพ่อได้เล่าถึงประวัติของเปาลีน เยรีโกสตรี ฆราวาสสตรีชาวฝรั่งเศสผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มฆราวาสเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารีที่ออกไปประกาศข่าวดียังประเทศทางตะวันออกเป็นต้นประเทศจีน ด้วยการรวมกลุ่มๆละ 10 คน สวดภาวนา การพลีกรรม และการบริจาคเงิน ซึ่งในปีนี้(ค.ศ.2012)เป็นปีที่ครบ 150 ปีแห่งมรณกรรมของท่าน

          จากความคิดริเริ่มของท่านก่อให้เกิดสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMG ในเวลาต่อมา และที่สุดได้มีความริเริ่มให้มีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล(Mission Sunday) ในวันอาทิตย์รองสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

          ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนี้ทุกวัดทั่วโลกจะร่วมใจกันภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมและเก็บถุงทานบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรทั่วโลกโดยผ่านทางการบริหารจัดการของสมณองค์การสนับสนุนงาน PMS

           บ้านเณรยอแซฟ เป็นบ้านเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เป็นอธิการ และมีสามเณรทั้งสิ้น 138 คน เป็นเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 80 คน เณรจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 58 คน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11821167
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4800
5757
20315
152744
11821167
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 12:34