Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08835089
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2196
6566
16201
99273
8835089
Your IP: 3.237.186.116
2020-10-21 22:34

การฝึกอบรมผู้อำนวยการ PMS ประจำปี 2012 เริ่มแล้วการฝึกอบรมผู้อำนวยการ PMS ประจำปี 2012 เริ่มแล้ว
            กรุงวาติกัน : สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) ได้จัดการฝึกอบรมผู้อำนวยการระดับชาติสำหรับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมีทั้งหมด 26 ประเทศ โดยใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการของแต่ละประเทศได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อภาวนา แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆของโลกปัจจุบันที่มีผลต่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าสู่ปวงชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

             คุณพ่อวีโต เดอ เปร์เต ผู้อำนวยการสมณองค์กรสหพันธ์พระสงฆ์และนักบวชเพื่อการแพร่ธรรม(PMU)ได้กล่าวถึงรูปแบบการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า “เราเรียกการมาชุมนุมของเราในครั้งนี้ว่าการฝึกปฏิบัติ(workshop)มากกว่าหลักสูตร(course) เราไม่ได้มาเรียนวิชาการแพร่ธรรม(missiology)..เราไม่ได้มาเรียนรู้เทคนิกหรือวิธีการแพร่ธรรม แต่เรามาเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดีและการทำงานรับใช้พระเจ้า”

             สำหรับหัวข้อสำหรับการฝึกปฏิบัติในครั้งมีเรื่องที่สำคัญๆ เช่น ชีวิตฝ่ายจิตของผู้ประกาศข่าวดี ความลำบาก ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน เงินเป็นพันธกิจของเราเท่านั้นหรือ บทบาทของผู้อำนวยการPMS คืออะไร ฯลฯ

             นอกจากการแบ่งปันในกลุ่มย่อยแล้ว ผู้จัดการฝึกอบรมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไปเยี่ยมสักการะสถานของนักบุญฟรังซิส ณ เมืองอัสซีซี ซึ่งถือว่านักบุญท่านนี้เป็นรูปแบบแห่งการเป็นผู้ประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา

            การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการแพร่ธรรม CIAM ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยอูบาร์นีอานา หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการนี้แล้วบรรดาผู้อำนวยการ PMS จะต้องเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่ออีก 1 สัปดาห์เพื่อศึกษาและหาความร่วมมือกันในงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชนให้มีประสิทธิภาพต่อๆไป  

 

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี