"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

งานวันแพร่ธรรมสากล ปี 2012
งานวันแพร่ธรรมสากล ปี 2012
       คณะธรรมทูตไทย TMS ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการธรรมทูตแห่งสภาพระสังฆณาชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และฝ่ายงายธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกันจัดงานวันแพร่ธรรมสากลในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012  มีพิธีมิสซา - พิธีส่งธรรมทูตให้กับกลุ่มพระสงฆ์นักบวช ที่เข้ารับโครงการอบรมเพื่อการประกาศข่าวดี ปี 2012 และมีพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จโครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด PMG รุ่นที่ 4 ปี 2012  โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ มาเป็นประธานในพิธี

 
       หลังอาหารเที่ยง มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน บ้านแห่งความหวัง นักเรียนจากศูนย์คาทอลิกแม่จัน(TMS) จ.เชียงราย การแสดง ละคร จากกลุ่มชมรมคนหูหนวกคาทอลิก และการร้องเพลง คนพิการทางสายตาคาทอลิกและการแบ่งปันประสบการณ์ของการทำงานแพร่ธรรมของฆราวาส - นักบวช

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778383
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
676
8863
26333
109960
11778383
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 03:22