"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา
เพื่องานแพร่ธรรมประจำปี 2017

เดือนมกราคม
       เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระเจ้า ด้วยความพยายามในการภาวนาและเมตตาธรรมฉันพี่น้อง เพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร และร่วมมือกันในการเผชิญข้อท้าทายของมนุษยชาติ

เดือนกุมภาพันธ์
        เพื่อบรรดาผู้ที่ต้องทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้ลี้ภัยและอยู่ชายขอบสังคม ขอให้พวกเขาได้รับการต้อนรับและกำลังใจจากชุมชนของเรา

เดือนมีนาคม
         เพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ขอให้พวกเขาได้รับการค้ำจุน โดยอาศัยการภาวนาและความช่วยเหลือด้านวัตถุจากพระศาสนจักรทั้งมวล

เดือนเมษายน
          เพื่อบรรดาเยาวชนจะได้รู้จักตอบสนองกระแสเรียกด้วยใจกว้างขวาง  โดยพิจารณาถึงการถวายตนแด่พระเจ้าอย่างจริงจัง ในชีวิตสงฆ์หรือชีวิตนักบวช

เดือนพฤษภาคม
           เพื่อคริสตชนในแอฟริกา ด้วยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระเมตตา จะได้เป็นพยานเชิงประกาศกถึงการคืนดี ความยุติธรรม และสันติ

เดือนมิถุนายน
           เพื่อผู้นำระดับชาติจะได้อุทิศตนทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยุติการค้าอาวุธ ซึ่งคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากมาย

เดือนกรกฏาคม 
            เพื่อพี่น้องของเราที่หันเหออกจากความเชื่อ จะได้ค้นพบการประทับอยู่ของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และได้ค้นพบความงดงามของชีวิตคริสตชนอีกครั้ง

เดือนสิงหาคม
           เพื่อบรรดาศิลปินในยุคสมัยของเรา ขอให้ผลงานจากอัจฉริยภาพของพวกเขา ช่วยให้เราค้นพบความงดงามของสิ่งสร้าง

เดือนกันยายน
           เพื่อเขตวัดของเรา ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากจิตตารมณ์ธรรมทูต จะได้เป็นสถานที่ซึ่งความเชื่อได้รับการถ่ายทอด และมีเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์

เดือนตุลาคม
            เพื่อผู้ทำงานทุกคนจะได้รับการเคารพและปกป้องสิทธิของเขา และให้ผู้ที่ไม่มีงานทำได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความดีส่วนรวม

เดือนพฤศจิกายน
           เพื่อคริสตชนในเอเชีย ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารทั้งด้วยวาจาและกิจการ จะได้ส่งเสริมการเสวนา สันติภาพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น ๆ

เดือนธันวาคม
           เพื่อบรรดาผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนคริสตชน จะใช้ปรีชาญาณและประสบการณ์ของพวกท่าน ในการถ่ายทอดความเชื่อ และให้การศึกษาอบรมแก่ชนรุ่นใหม่

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11820645
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4278
5757
19793
152222
11820645
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 11:21