พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ

       วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2019 เวลา 11.15 น. พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สำนักบิช็อป เขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ

       ในโอกาสเดียวกัน พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี ได้แสดงความยินดีกับ บิช็อป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบิช็อปคนแรกแห่งเขตศาสนปกครองเชียงราย และ แสดงความยินดีกับการสถาปนาเขตศาสนปกครองเชียงราย เขตศาสนปกครองใหม่อีกด้วย

         หลังจากนั้น พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้นำ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เข้าเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมี คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาสวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต คณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะภคิณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และสภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภาพเพิ่มเติม...