"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....เกมฝึกลมปราน

จำนวนผู้เล่น 10-20 คน

อุปกรณ์ 
1. ถ้วยกระดาษ 2 ใบ

2. ด้ายหรือเอ็นตกปลาร้อยทะลุกระดาษที่ทากาวติดกันตรงก้นถ้วย

วิธีเล่น

1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
2. เมื่อสัญญาณดังขึ้น ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกไปครั้งละ 1 คน เพื่อเป่าถ้วยที่ขึงอยู่ในด้ายหรือเอ็น จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
3. คนที่เป่าเสร็จวิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปในกลุ่ม  ให้ออกไปเป่าถ้วยกลับมา
4. หมดเวลา กลุ่มใดเป่าถ้วยไปกลับได้จำนวนเที่ยวมากที่สุดชนะ

หมายเหตุ 
เกมนี้เน้นคำว่า “ลม”


อ้างอิงพระวรสาร

 "ลมย่อมพัดไปในที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมากจากไหน และจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้”  (ยน 3:8)
“...ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ จึงสั่งลมและคลื่นได้ ลมและคลื่นก็เชื่อฟัง”  (ลก 8:25)
“...ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน แล้วทรงลุกขึ้นบังคับลมและทะเล ท้องทะเลก็สงบราบเรียบ”  (มธ 8:26)
 “เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ”  (มธ 14:32)

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11258370
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5251
6274
27933
172360
11258370
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 09:53