"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....เกม Breakfast

จำนวนผู้เล่น 30- ไม่จำกัด (ใช้ห้องกว้างๆ หรือสนาม)

วิธีเล่น 

1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีชื่อประจำตัวเป็น ขนมปัง ,เนย ,แยม ชื่อละหลาย ๆ คน
2. ให้ทุกคนยืนเป็นวงกลม แล้วให้เดินวนขวาไปเรื่อย ๆ เมื่อสัญญาณนกหวีดดังขึ้น และคนนำเรียกเลขใด (2-10) ให้ทุกคนรีบรวมกลุ่มให้ได้จำนวนคนเท่ากับที่คนนำเรียก โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีชื่อเดียวกัน (ขนมปัง ,เนย ,แยม) คนที่เข้ากลุ่มโดยมีชื่อผิดไป จากคนอื่นต้องออกจากการเล่น
3. หมดเวลา กลุ่มใดเหลือสมาชิกมากที่สุด

หมายเหตุ  
เกมนี้ทดสอบความซื่อสัตย์


อ้างอิงพระคัมภีร์

 “...ผู้ที่อยู่กับพระองค์ก็คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียก ทรงเลือกสรร และผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์”  (วว 17:14)
 “ใครเล่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบ...”  (มธ 24:45)
 “...จงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน”  (วว 2:10)
 “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”  (ลก 16:10)

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11257365
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4246
6274
26928
171355
11257365
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 08:11