Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09977826
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
9493
8882
23771
152161
9977826
Your IP: 18.206.177.17
2021-04-20 23:15
การประชุมสามัญประจำปี ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMSการประชุมสามัญประจำปี ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMS
              พระอัครสังฆราช ปีแอร์โยเซฟเป วาคเคลลี เลขาธิการสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2011 ต่อบรรดาผู้อำนวยการ PMS จากประเทศต่างๆ กว่าร้อยประเทศ โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการว่า   ”งานการแพร่ธรรมไม่ใช่โครงการของเรา เราควรที่รับรู้ว่าเราเป็นเพียงผู้รับใช้งานแพร่ธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราไม่ใช่ตัวเอก ต่อหน้าพระศาสจักรทั้งครบและสำหรับตัวเราโดยเฉพาะ เราได้รับการร้องขอให้เลือกและดำเนินชีวิตในงานการแพร่ธรรมเป็นลำดับแรก ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการเงิน แต่เป็นกิจการของพระคริสตเจ้าด้วยพละกำลังของพระจิต เราเป็นเพียงแขนของพระองค์เท่านั้น”

            ในคำกล่าวเปิดการประชุมใหญ่นี้ ท่านประธานได้เน้นถึงความสำคัญของ “การฝึกอบรม” ให้กับ คณะทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่เพียงแต่เรื่องทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่รวมถึงด้านจิตวิญญาณ และให้มีการตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ในเชิงลึกของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS) อีกด้วย

            ฯพณฯ วาคเคลลี ได้กล่าวกับผู้อำนวยการระดับชาติจากทุกทวีปที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถึงบทบาทหน้าที่ของ PMS ว่า “หน้าที่ของเราไม่มีหรือไม่ควรมีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการรับใช้ข่าวดีของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่มวลมนุษย์ชาติ ในช่วงเวลานี้ ที่การเป็นคริสตชนมักจะประสบกับการถูกกีดกันและการเบียดเบียน การมาชุมนุมกับของพระศาสนจักรทั้งหมดในการประชุมนี้เป็นเหตุการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เข้มข้นและการฟื้นฟูความรักเพื่องานการประกาศข่าวดีของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าได้แพร่หลายไปยังทวีปต่างๆแล้วและมนุษย์ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยมือ หัวใจ ผู้ส่งสารที่จะประกาศข่าวดีนี้ นี้แหละเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำในฐานะที่เป็นผู้นำของสมณองค์กรระดับนานาชาติ( PMS) และท่านเองในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและผู้ให้การฝึกอบรมมโนธรรมระดับชาติ และผู้ที่อุทิศตนเพื่องานธรรมทูตในพระศาสนจักรของท่าน”

         ในโอกาสนี้ประธานใหญ่ PMS ได้กล่าวถึงงานของสมณองค์กรในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ ตั้งแต่สมณมนตรี และเลขาธิการ นอกจากนั้นได้พูดถึงปัญหาของการทำงานว่า ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสังฆมณฑลเพิ่มขึ้น และมีการสร้างสถานทูตในประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของบรรดาสามเณรและพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กรุงโรม ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเตรียมผู้นำของชุมชนคริสตชนในท้องถิ่นต่างๆของพระศาสนจักร
    
         ในการประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือ สองวันแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานแพร่ธรรม โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ สามวันหลังเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการพิจารณางบประมาณประจำปี ส่วนวันสุดท้ายคือการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี