Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09977819
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
9486
8882
23764
152154
9977819
Your IP: 18.206.177.17
2021-04-20 23:13

คณะพระหฤทัยฯศึกษา-ดูงานยุวธรรมทูต
คณะพระหฤทัยฯศึกษา-ดูงานยุวธรรมทูต

       บ้านผู้หว่าน : เมื่อวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2016 ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯจำนวน 23 คนได้เข้าร่วมโครงการศึกษา-ดูงานการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนให้เป็นธรรมทูต ในหลักสูตร SOMA (School of Missionary Animation) ดำเนินการโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMS ประเทศ โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และทีมงานเป็นผู้ให้การอบรมในเรื่องของหลักการ

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ แบ่งปันการทำงานยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อสุเทพ ภูผา นำชมกิจการยุวธรรมทูตของวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม สวนผึ้ง ราชบุรี คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา นำชมกิจการการอภิบาลและประกาศข่าวดีของวัดนักบุญอักแนส ชัชป่าหวาย จอมบึง ราชบุรี

       โครงการนี้สืบเนื่องมาจากคณะพระหฤทัยฯได้จัดฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งมรณภาพของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ก่อตั้งคณะ คณะจึงได้จัดโครงการฟื้นฟูจิตตารมณ์ธรรมทูตให้สมาชิกทุกคนโดยจัดเป็น 12 โครงการ เช่น การสัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา การศึกษาการทำงานธรรมทูตของมิชชันนารีคณะ MEP ที่สังฆมณฑลอุบลฯ การทำงานธรรมทูตกับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ฯลฯ ส่วนงานอภิบาลเด็กให้เป็นยุวธรรมทูตนี้เป็นโครงการหนึ่งในสิบสองโครงการดังกล่าว

         SOMA เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่ทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนได้มีหลักในการสร้างเด็กให้เป็นธรรมทูต โดยมี 4 เสาหลักดังนี้ คือ การปลุกจิตสำนึกงานธรรมทูต การฝึกอบรมธรรมทูต (คำสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ ความเป็นหนึ่งเดียวในงานธรรมทูต) การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในงานธรรมทูต และความร่วมมือในงานธรรมทูต งานทั้งสี่นี้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ ธรรมประเพณี-แบบอย่างของธรรมทูต และคำสอนของพระศาสนจักร ซึ่งมีลำดับการดังนี้ คือ นำเสนอหลักการ ทำความเข้าใจ และเสนอข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับท้องที่

            ในส่วนของตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงนั้น คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลและผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตได้แบ่งปันการทำงานยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มีทั้งงานปลุกจิตสำนึกด้วยวิธีการ กิจกรรมและด้วยสื่อต่างๆ เป็นต้นผ่านทางเว็ปไซด์ของฝ่ายฯ ส่วนการฝึกอบรมนั้นได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับครูผู้รับผิดชอบและเด็กผู้นำยุวธรรมทูต การจัดการอบรมให้ยุวธรรมทูตได้เรียนรู้คำสอนของพระศาสนจักร การจัดกิจกรรมจิตอาสา งานศาสนสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง www.missionbkk.com หลังจากนั้นคณะซิสเตอร์จึงได้เดินทางไปดูงานและร่วมกิจกรรมยุวธรรมทูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ซึ่งเป็นการนำเด็กๆจากหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ และกิจการอภิบาลเด็กของวัดนักบุญอักแนส ชัชป่าหวาย จอมบึงที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการพัฒนา

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี