Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02927447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3397
3941
7338
1528029
80301
105193
2927447
Your IP: 54.166.150.10
2017-10-23 22:18

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะขององค์กรสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 2
แรงบันดาลใจ

             พระสังฆราช เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ได้ปลุกจิตสำนึกเด็กๆชาวฝรั่งเศสให้เห็นถึงความยากลำบากของเด็กๆชาวจีนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเขา และให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น เป็นต้นการช่วยเหลือเด็กๆที่ต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลล้างบาป พระสังฆราชได้ถามเด็กๆว่าพวกเขาจะช่วยเด็กๆชาวจีนได้อย่างไร เด็กๆตอบว่า “สวดภาวนา” “บริจาคเงิน” “อดออมแล้วนำเงินไปช่วยเหลือ” ที่สุดพระสังฆราชได้ขอให้เด็กๆแต่ละคนสวดบทวันทามารีอา 1 บทเป็นประจำทุกๆวัน และทุกๆเดือนให้ถวายเงินคนละ 1 เพ็นนี

           เด็กๆจึงได้เริ่มสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็กๆทั่วโลก ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจากทุกๆทวีปจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้นเป็นต้นมาผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมงานจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ดังนี้
- เพื่อช่วยชีวิตบรรดาเด็กๆให้พ้นจากความตาย...ให้วิญญาณของพวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์โดยผ่านทางศีลล้างบาป ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- เพื่อเตรียมชนรุ่นใหม่โดยให้การอบรมศึกษาแบบคริสตชนแก่บรรดาเด็กๆ
- สร้างเด็กๆให้เป็นเครื่องมือเพื่อการไถ่บาปมนุษย์ โดยให้เป็นครู ครูคำสอน แพทย์ พระสงฆ์ และมิชชันนารี เด็กๆในยุโรปและอเมริกาที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆในเอเชียและอัฟริกาจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่

          ความรู้สึกนึกคิดของพระสังฆราชเช่นนี้ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในงานธรรมทูตที่มุ่งเน้นไปยังพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป โดยตระหนักว่าเด็กๆมีสิทธิที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อีกด้วย
          ตั้งแต่นั้นมา สมณองค์กรยุวธรรมทูตได้กลายเป็นเส้นทางเดินทางสู่ความเชื่อของเด็กๆ โดยนำจิตวิญญาณการเป็นธรรมทูตมาสู่หัวใจของเด็กๆและโน้มนำพวกเขาให้รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี จิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็กๆไม่ได้เป็นฝ่ายให้แต่เพียงผู้เดียว การภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรักของเด็กๆจากทวีปยุโรปก็ได้รับการสนองตอบด้วยคำภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรัก แม้กระทั้งการเป็นมรณะสักขี(ยอมตาย)จากเด็กๆชาวจีนด้วย เราต้องขอบคุณสมณองค์กรยุวธรรมทูตที่ทำให้เด็กๆกลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

          คำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก่อให้เกิดการปฏิวัติต่องานธรรมทูตของพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก เพราะเด็กๆที่เคยถูกมองว่า ซื่อๆไม่รู้อะไร กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในงานอภิบาลของพระศาสนจักร และเป็นกำลังสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี