“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ยุวธรรมทูตพบสมณทูตโอกาส 175 ปี สมณองค์กรฯผู้แทนยุวธรรมทูตพบเข้าพบผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา
โอกาสฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต
เพื่อรับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

        คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทยได้นำผู้แทนยุวธรรมทูตจำนวน 53 คน เข้าพบอาร์ชบิชอปพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย โอกาสฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต เพื่อรับฟังโอวาทและคำสอนจากพระสมณทูตผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบโล่ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 5 ประเภท 27 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม 2020 ณ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย

         โอกาสครบรอบ 175 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต (ค.ศ. 1843-2018) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 175 ปี ของสมณองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ  เป็นศิษย์พระคริสต์ ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานตามคำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จึงให้แต่ละสังฆมณฑลจัดการแข่งขัน ในหัวข้อ เพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ สมาชิกของกลุ่มยุวธรรมทูต แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. การประกวดท่าทางประกอบเพลงยุวธรรมทูต
2. การประกวดเรียงความ
3. การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค
4. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมณองค์กรยุวธรรมทูต
5 .การประกวดโครงการ/กิจกรรมยุวธรรมทูต

          และผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ  จึงได้มาพบรับโล่รางวัลจากจากสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย โดย พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เป็นผู้มอบโล่รางวัล โอกาสนี้ได้ให้โอวาทและคำสอนแห่ผู้แทนยุวธรรมทูตว่าดังนี้

สวัสดีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและลูกๆ ยุวธรรมทูตที่รักทุกคน
    คุณพ่อวัชศิลป์ได้บอกกับพ่อว่า ในโอกาสครบรอบ 175 ปีของยุวธรรมทูตนี้ ทาง PMS ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน 5 ประเภท โดยมีหัวข้อว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีการแข่งขันเต้นเพลงของยุวธรรมทูต, การเขียนเรียงความตามหัวข้อของงาน, การวาดภาพด้วยสีชอล์ค และการออกแบบโลโก้ของยุวธรรมทูต สิ่งที่น่าสนใจนอกจากนี้คือ ลูก ๆ ได้เขียนโครงการเกี่ยวกับ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ด้วย ซึ่งหลังจากนี้เราจะมอบรางวัลให้กับทุกคน

    แต่ก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลนั้น พ่อมีบางอย่างที่อยากจะบอก วันสมโภชพระจิตเจ้าเมื่อปี 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงให้กำลังใจเด็ก ๆ ในการทำกิจการแห่งความรักและรับใช้เล็ก ๆ น้อย เป็นประจำวัน พระองค์ตรัสว่า สมณองค์กรยุวธรรมทูต มองว่าเด็ก ๆ คือบุคคลสำคัญของภาระกิจนี้ ด้วยคำภาวนาและกิจการแห่งความรักและรับใช้ในสิ่งเล็กน้อย พระองค์ตรัสว่า เราขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทั้งหลายที่เข้าร่วมในกิจการนี้ ในการประกาศพระวาจาไปยังโลก ขอบคุณ

     สมณองค์กรยุวธรรมทูตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ในปี 1843 มองซินเญอ ชาล์ส เดอ ฟอร์ แบง แจนสัน พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสจากแนนซี่ เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรยุวธรรมทูตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสมณองค์กรสนับสนุนงาน (PMS) ท่านรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเด็ก ๆ ชาวจีนที่ถูกละทิ้ง และไม่มีความหวังที่จะได้รับการล้างบาป ดังนั้นโดยผ่านทางการภาวนาและความร่วมมือในการบริจาคสิ่งของเด็ก ๆ ชาวฝรั่งเศสจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวจีนที่อยู่ในวัยเดียวกัน “บทวันทามารีวันละ 1 บท และเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ วันละ 1 เหรียญ เป็นข้อตกลงที่เด็ก ๆทำร่วมกันในช่วงแรก ๆ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1843 ลองคิดดูสิว่ากี่ปีมาแล้ว! 177 ปีมาแล้วที่ความคิดริเริ่มนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ ซึ่งองค์กรยุวธรรมทูตได้พัฒนาขึ้นมา ในปีหลัง ๆ เงินเหรียญเหล่านั้นจึงมีคติพจน์ว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”

    นั่นคือจุดเริ่มต้น และตอนนี้ เด็ก ๆ มากกว่า 15 ล้านคนใน 112 ประเทศได้เข้าร่วมในกิจการนี้, จริง ๆแล้วก็คือ ให้เด็ก ๆ เป็นธรรมทูตในหมู่ของพวกเขาเอง โดยการแบ่งปันความเชื่อ คำภาวนา บริจาคสิ่งของ ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศที่ห่างไกล
     เธอเห็นมั้ยลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย บางทีในช่วงวัยของลูกนี้ บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงอนาคตมากนัก หรือบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ แต่ก็คงจะไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งมากนัก พ่ออยากจะแบ่งปันสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชนใน วันแพร่ธรรมสากล(World Mission Day) ครั้งที่ 92 ที่มีหัวข้อว่า “พร้อมกับเยาวชนทุกคน ให้เรานำพระวาจาไปในทุกที่” และ

     “ชีวิตคือธรรมทูต” เด็กชายและหญิงทุกคนคือธรรมทูต นี่คือเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่เราก็รู้ว่าการ "ดำเนินชีวิตอย่างสนุกสนานด้วยความรับผิดชอบของเราต่อโลก" คือ "ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่" หัวใจของธรรมทูตคือการประกาศของพระเยซูคริสต์ หมายถึงทำให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราต่อผู้อื่น ลูกรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ในหมู่พวกเราไหม ? ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ดีเมื่อทุกอย่างโอเค แต่เมื่อมีความทุกข์และความยากลำบากลูกจะสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของพระเจ้ามากขึ้น มัน "เติมเต็มชีวิตด้วยความสุข" ช่วยให้เราสามารถท้าทายความชั่วร้ายและทำให้เราค้นพบ "ตรรกะอันศักดิ์สิทธิ์ของการเสียสละ" ความเสียสละ วันนี้ในเวลานี้และอายุเท่านี้ ที่เราเห็นมากขึ้นว่าสังคมรอบตัวเราได้กลายเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น! มากไปกว่านั้นพระคริสตเจ้ากำลังท้าทายเราให้รู้วิธี “เสียสละตนเอง” เพื่อความรักของพระคริสตเจ้าใน “ผู้อื่น” ลูก ๆ ที่รักอย่ากลัวพระคริสตเจ้าหรือศาสนจักร

     สุดท้ายนี้พ่ออยากให้ลูก ๆ จำคำพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในบทเทศน์ของพระองค์ในระหว่างพิธีบูชามิสซากับเยาวชน (22 พฤศจิกายน 2019): “ลูก ๆ ที่รัก ลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังใหม่ ความฝันใหม่ และคำถามใหม่ ๆ และแน่นอนความสงสัยบางอย่างเช่นกัน แต่ยังหยั่งรากในพระคริสต์อย่างแน่นหนา พ่อขอให้ลูกรักษาความสุขของลูก และมองไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ หยั่งรากในพระคริสต์ดูทุกสิ่งด้วยความปีติยินดีและความมั่นใจที่เกิดจากการรู้ว่าพระเจ้าทรงแสวงหาเรา ค้นพบเราและรักเราอย่างไม่สิ้นสุด มิตรภาพที่ได้รับการปลูกฝังกับพระเยซูคือน้ำมันที่จำเป็นในการจุดประกายชีวิตของลูกและเส้นทางของคนรอบข้างลูก: เพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านของลูกที่โรงเรียนและที่ทำงานรวมถึงคนที่คิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

     ให้เราออกไปพบกับพระคริสตเจ้าเพราะพระองค์กำลังเสด็จมา! อย่ากลัวอนาคตหรือปล่อยให้ตัวเองถูกข่มขู่ แต่จงรู้ว่าพระเจ้ากำลังรอลูกอยู่ที่นั่นในอนาคต เพื่อเตรียมและเฉลิมฉลองงานฉลองอาณาจักรของพระองค์”
     ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้เป็นบิดาของเรา พ่อขอให้ทุกคนยังคงอธิษฐานต่อพระเยซู เจ้าชายแห่งสันติภาพ เพื่อเป็นของขวัญแห่งสันติภาพในโลก
     ในฐานะตัวแทนของพระสันตะปาปาฟรานซิส ผ่านทางการอวยพรของพระองค์ ขอพระเจ้าประทานพรให้ลูกอย่างล้นเหลือ ขอพระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งเป็นแม่ของพวกเราทุกคนทรงปกป้องคุ้มครองเรา

:::: Speech 175th Holychildhood :::::

          หลังพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแล้ว ผู้แทนยุวธรรมทูตได้กล่าวขอบพระคุณ และพระสมณทูตมอบของที่ระลึกให้กับทุกคน และได้เชิญชวนให้ภาวนาสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและภาวนาเพื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้นได้แนะนำให้รู้จักกับสมาชิกผู้ร่วมงานทุกคนภายในสถานทูต  และนำชมวัดน้อย  ห้องทำงาน  ห้องภาวนา และห้องนอน ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา(นักบุญ) ยอห์น ปอลที่ 2 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ใช้ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

     จากนั้น พระสมณทูตได้เลี้ยงอาหารเที่ยงแก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้ และทักทาย ถ่ายภาพ พูดคุยกับทุก ๆ คนด้วยความเป็นกันเอง  นำความสุขและความชื่นชมยินดีมายังทุกคนในโอกาสอันพิเศษนี้

:::: รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ::::

:::: อ่านข่าวจากหนังสือพิมพือุดมสาร ::::

:::: ชมภาพ ::: จากเพจ ฉลองวัดคาทอลิก

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12563789
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1153
5111
1153
154966
12563789
Your IP: 3.238.136.36
2022-05-29 09:58