Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02927458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3408
3941
7349
1528029
80312
105193
2927458
Your IP: 54.166.150.10
2017-10-23 22:20

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 6
จิตตารมณ์ขององค์กรยุวธรรมทูต

           เมื่อเริ่มแรกนั้นผู้ก่อตั้งเองไม่มีเวลาที่จะได้เขียนถึงเทวศาสตร์ขององค์กรของท่าน ที่เรียกชื่อองค์กรนี้ว่า “ยุวธรรมทูต” (Holy Childhood) เพราะท่านต้องการที่จะให้เด็กๆได้เลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้าในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นเด็ก จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในยุคแรกๆนั้นทำให้สามารถสรุปได้ถึงกฎระเบียบที่ผู้ก่อตั้งได้ยึดถือดังนี้
1. ยุวธรรมทูตอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระกุมารเยซู
2. มีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์เป็นลำดับแรก และเทวดารักษาตัว นักบุญยอแซฟ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์และนักบุญวินเซนเดอปอลเป็นองค์อุปถัมภ์ลำดับที่สอง
3. เด็กๆที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรได้
4. องค์กรรับเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อพวกเขาได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
5. องค์กรจัดระบบการฝึกอบรมโดยแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 12 คนเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเยซูเจ้าที่ทรงอยู่ในปฐมวัย แต่ละกลุ่มยังเรียกโดยใช้หมายเลข1, 2, 3 ฯลฯ เพื่อแทนอายุของพระเยซูในวัยเด็ก คือ หมายเลข 1 แทนพระเยซูในขณะที่มีอายุ 1 ปี หมายเลข 2 แทนพระเยซูเมื่อมีอายุ 2 ปี เป็นต้น

             ผู้ก่อตั้งมีเจตนาที่จะให้แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิก 12 คนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูเจ้า ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความเรียบง่าย ความสงบเงียบ ความสนุกสนานรื่นเริง การเปิดเผย ความไว้วางใจต่อพระมารดา ความว่านอนสอนง่ายต่อบิดาเลี้ยง และที่เหนือสิ่งอื่นใดคือความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์อย่างแท้จริง

             พระสังฆราชเดอฟอร์บิน-เจนสัน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าไว้ดังนี้

            “การบังเกิดของพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าแท้และบุตรของมนุษย์แท้นั้นได้รับมอบความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงแรกๆของชีวิตแล้ว ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของพระองค์จึงมีความงดงาม เพราะได้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และชีวิตของพระองค์นั้นเป็นภาษาใหม่ในการสอนและเป็นแบบอย่างอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของเด็กๆหมดไป นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มอภิสิทธิ์ให้กับเด็กๆอีกด้วย”

            ท่านเองมีความมั่นใจว่าการความเรียบง่าย ไม่มีจริต การอยู่สงบเสงี่ยม ไม่ว้าวุ่นเป็นบรรยากาศที่ทำให้พระพรของพระเจ้าหลั่งไหมมาสู่เด็กๆและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเหมือนเด็กๆนี้
สืบเนื่องมาจากพระพรพิเศษของยุวธรรมทูต ขบวนการฝึกอบรมนี้ทำให้เด็กๆเกิดความสำนึกขึ้นใหม่ เพราะเด็กๆเองได้รับพระพรแห่งศีลล้างบาปที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยพระพรของพระจิตเจ้า ศีลล้างบาปเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราทุกคนแบบให้เปล่า พระพรอันสมบูรณ์นี้มิได้เป็นของตัวเราเองและเพื่อตัวของเราเองแต่ละคนเท่านั้น แต่เป็นของสากลที่ทุกคนสามารถได้รับและมีไว้เพื่อบรรดาพี่ๆน้องๆทุกคนในฐานะที่เราทุกคนต่างมีบิดาเดียวกันคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะปล่อยให้เด็กจำนวนเป็นล้านๆไม่มีโอกาสได้รับพระพรเช่นนี้หรือ

           การอุทิศตนเพื่องานธรรมทูตจึงเกิดจากศีลล้างบาปนี้เอง ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของบรรดาผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กๆแม้ว่าจะยังเล็กอยู่ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในงานธรรมทูตโดยการภาวนาและการเสียสละ ซึ่งถ้าเด็กๆได้รับการฝึกฝนอย่างนี้ทุกวัน แน่นอนพวกเขาก็ได้กลับกลายเป็นธรรมทูตหรือมิชชันนารีอย่างเต็มตัวเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างแน่นอน

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี