Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02927425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3375
3941
7316
1528029
80279
105193
2927425
Your IP: 54.166.150.10
2017-10-23 22:14

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 9

จิตสำนึกธรรมทูต

               จิตสำนึกธรรมทูตของบรรดาเด็กๆเกี่ยวพันธ์กับการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้า เพราะสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนี้เป็นสิทธิพิเศษในหัวใจของเด็กๆ สายสัมพันธ์นี้จะปลุกเร้าใจให้พวกเขาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ให้กับผู้อื่น

               การบอกเล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟังนี้หมายถึง การแบ่งปันประสบการณ์แห่งพระพรที่พวกเขาแต่ละคนได้รับจากพระเจ้า ซึ่งเป็นพระพรที่มิใช่สำหรับตัวเขาเท่านั้นที่ได้รับ คนอื่นๆต่างก็ได้รับพระพรนี้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เองการปลุกจิตสำนึกธรรมทูตจึงเป็นการแสดงออกของความเจริญเติบโตในความเชื่อ

               พระสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2 กล่าวไว้ว่า “เด็กๆต่างก็มีบทบาทในงานแห่งการเป็นอัครสาวกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาความสามารถของพวกเขาที่จะดำรงตนเป็นประจักษ์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้าท่ามกลางเพื่อนของเขา” (AA 12)

              ในวันฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลในปี 1993 พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้เขียนไว้ว่า “องค์กรนี้ (ได้รับการรับรองเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของสันตะสำนักโดยใช้ชื่อนำหน้าว่า Pontifical ในสมัยของพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในเอกสารชื่อ “โรมาโนรุม ปอลตีพีกุม” ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 1922) ได้ให้ความช่วยเหลือพระศาสนจักรทุกๆทวีปและได้พิสูจน์ว่ามีคุณค่าและศักยภาพเป็นอย่างมาก สมณองค์กรนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้กระทำกิจกรรมต่างๆด้านธรรมทูตให้กับพี่น้องชายหญิงของพวกเขา อีกทั้งยังได้ช่วยส่งเสริมสิทธิของเด็กๆให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพของพวกเขาในฐานะมนุษย์และผู้ที่มีความเชื่อศรัทธา ที่เหนือสิ่งอื่นใดสมณองค์กรยุวธรรมทูตได้ทำให้ความปรารถนาของเด็กๆที่จะ รู้จัก รัก และรับใช้พระเจ้าได้สมบูรณ์แบบขึ้น ความร่วมมือของบรรดาเด็กๆในงานการประกาศข่าวดีของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าความจำเป็น เพราะพระศาสนจักรได้มอบความหวังเป็นอย่างมากในความสามารถของเด็กๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลก”

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี