Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02927451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3401
3941
7342
1528029
80305
105193
2927451
Your IP: 54.166.150.10
2017-10-23 22:19

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 11
ข้อแนะนำเพื่อการอบรม

การให้การอบรมที่ถูกต้องนั้นจะสำเร็จได้จะต้องให้การอบรมนั้นตรงกับคุณลักษณะของของเด็กๆ
1. การเอาชนะความเห็นแก่ตัว
            โดยจิตวิทยาแล้วเด็กๆทุกคนต่างยึดเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจนกระทั่งอายุ 10 ปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้พวกเขาได้มีจิตใจที่เปิดกว้าง ให้ความสนใจแก่ผู้อื่น มีความเป็นพี่เป็นน้องกับเพื่อนๆทุกคน การมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะช่วยทำลายวงจรแห่งการเห็นแก่ตัวและปกป้องเด็กๆของเราไม่ให้เป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัว เด็กๆมีคุณลักษณะที่ดีหลายประการที่จะช่วยให้งานธรรมทูตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบปัญหา และแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง
คุณลักษณะเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นของการสร้างอัตลักษณ์ของเด็กๆให้มีจิตวิญญาณของการเป็นการธรรมทูต ด้วยการให้ข้อมูล ให้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้าง ให้ได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจเกี่ยวกับงานธรรมทูต

              ความสามารถที่จะอยู่ห่างไกลจากครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นกับเด็กๆ จึงจำเป็นที่จะต้องค่อยๆท้าทายโดยให้เห็นแบบอย่างของบรรดานักบุญธรรมทูตต่างๆ เช่น นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ นักบุญเทเรซา แห่งเลอซีเออ รวมถึงบรรดาธรรมทูตชายหญิงที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

             เด็กๆชอบประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การได้ทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา การออกภาคสนาม การพบปะมิชชันนารี  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความทรงจำที่ดีและจะผลักดันให้พวกเขาได้ก้าวออกไปสู่งานธรรมทูต

2. การมอบหมายบทบาทให้รับผิดชอบ
              โดยทั่วไป เด็กๆในปัจจุบันไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากพ่อแม่หรือสังคมไมยอมให้เด็กๆต้องมีความยากลำบาก โดยไม่ยอมให้เด็กๆต้องรับผิดชอบอะไร  นอกจากให้เรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะถือว่านี้แหละเป็นหนทางที่จะทำให้เด็กๆของตนประสบผลสำเร็จ

              แต่เด็กๆเองกลับมีความฝันที่จะได้รับเรียกให้กระทำงานใหญ่ๆ พวกเขารู้สึกว่าพวกเขายังมีประโยชน์ต่อโลก การที่จะเอาแต่เรียนในโรงเรียนเท่านั้นไม่ทำให้พวกเขาได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง

              ดังนั้นในการให้การอบรมธรรมทูตแก่เด็กๆนั้น เราจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถออกมา ให้เพวกเขาได้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานของเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงงานเล็กๆน้อยๆก็ตาม

              ขบวนการฝึกอบรมเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องกระทำตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก การที่เรามอบหมายบทบาทให้รับผิดชอบจะสร้างพวกเขาให้พัฒนาตนเองในหลายคุณลักษณะด้วยกัน เช่น พัฒนาความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของความยุติธรรม รักความสันติสุข อิสรภาพ เคารพชีวิต ให้ความสนใจในเรื่องที่เป็นรูปธรรม(งานธรรมทูตเป็นงานที่เป็นรูปธรรมเพราะต้องติดต่อกับบุคคลต่างๆ ออกไปยังดินแดนที่ต่างไปจากบ้านของตนเอง การต้องบริจาค ฯลฯ) ชอบการพจญภัย ฯลฯ

3. การให้มีความรู้สึกใหม่ๆในเรื่องศาสนา
              เด็กๆอยากที่จะรู้เรื่องศาสนาในแง่มุมใหม่ๆ พระเจ้าในความเข้าใจของพวกเขาจะต้องเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ การเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไปที่ไหนก็ทำแต่ความดีที่นั้น

              การฝึกอบรมเด็กๆให้เป็นธรรมทูตนั้นเป็นการฝึกให้พวกเขาได้เห็นพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกปัจจุบัน ท้าทายพวกเขาให้ก้าวออกไปจากตนเองสู่เพื่อนพี่น้อง ให้ต้อนรับทุกคนและช่วยกันเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เพื่อนพี่น้องต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

           การฝึกอบรมนั้นไม่ได้ขอร้องให้เด็กๆได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างของโลกซึ่งไม่มีใครสามารถกระทำได้ แต่ต้องอบรมพวกเขาให้รับใช้พระเจ้าในสถานการณ์ปัจจุบันตามความสามารถของพวกเขา ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนต่อพระเจ้า นำความกราบทูลพระเจ้า” (อพยพ 18:19)

 

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี