อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ระดับชั้นมัธยมต้นอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ระดับชั้นมัธยมต้น
เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2013  หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต  บรรยาย โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในระดับชั้นมัธยมต้น   ณ  บ้านสวนยอแซฟ  อ.สามพราน  จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อ
1. เพื่อสร้างทีมวิทยากรระดับเยาวชนในการเป็นผู้นำยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่ออบรมเยาวชนให้เรียนรู้ถึงจิตตารมณ์แห่งการเป็นธรรมทูตในการประกาศข่าวดี เรื่องพระคริสตเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตและการภาวนา
3. เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูตให้เยาวชนเป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าแก่เพื่อนพี่น้องในเขตวัดและโรงเรียนของตนด้วยการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน
4. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเด็กยุวธรรมทูตหรือกลุ่มต่างๆโดยยึดการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสตเจ้า


            ในการอบรมครั้งนี้  ทางแผนกฯ จัดการอบรมในหัวข้อ อบรมผู้นำยุวธรรมทูต ครั้งที่ 3 และมีกิจกรรมมากมายเช่น ทำความรู้จัก เตรียมความพร้อมของกลุ่มและสันทนาการอื่นๆ และผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้ต่างๆ เช่น ประวัติยุวธรรมทูต คุณธรรม จริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คำสอนยุวธรรมทูต ชีวิตจิตยุวธรรมทูต ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต ฯลฯ

            สำหรับโครงการอบรมผู้นำยุวธรรมทูตในระดับชั้นมัธยมต้น มีนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียน 18 แห่งเข้าร่วมรวม  99  คน

ชมภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.catholic.or.th/events/news/news80/80j1.html