“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

:::: ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 ::::
:::: โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต หัวข้อ "ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เรียนรู้สมณสาส์นพระสันตะปาปา Laudato Si" :::
:
:::: สัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล 2016 ::::
:::: ชุมนุม "ยุวธรรมทูต ศิษย์แท้พระเยซู" อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2016 ::::
:::: ชุมนุมยุวธรรมทูตเขต 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015 ::::


:::: ค่ายอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ปี 2015 ::::
:::: อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ในโครงการสร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกให้เป็นครูผู้นำยุวธรรมทูต ปี 2015 ::::
:::: ประชุมวางแผนงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015 ครั้งที่ 1 ::::
:::: งานชุมนุมศิษย์แท้ฯ - ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015 ::::
:::: ประชุมครูวางแผนงานยุวธรรมทูต ครั้งที่ 2/2 ปี 2014 ::::
:::: กิจกรรมคาทอลิก เขต 6 "ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป" ::::
:::: ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น และ ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ปี 2014 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ::::
:::: ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น และยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ปี 2014 (ระดับมัธยมปีที่1-3) ::::
:::: อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับประถมฯ (ป.4-6) ::::
:::: อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับมัธยมฯ (ม.1-3) ::::
:::: ประชุมครู วางแผนอบรมยุวธรรมทูต ปี 2014 ครั้งที่ 1 ::::
:::: มอบฝาอลูมิเนียม เพื่อทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ ::::
:::: กิจกรรมธรรมทูตสัญจร ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา ::::
:::: กิจกรรมยุวธรรมทูต ณ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ::::
:::: กิจกรรมซุ้มยุวธรรมทูต ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ::::
:::: งานฉลองปิดปีแห่งความเชื่อ และงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 5  ::::
:::: ผู้นำยุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษาฯ ::::
:::: อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตกับเด็กผู้อพยพย้ายถิ่น ครั้งที่ 2::::
:::: อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตกับเด็กผู้อพยพย้ายถิ่น ครั้งที่ 1 ::::
:::: ค่ายอบรม “ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ระดับประถมฯ (ป.4-6) ::::

:::: อมรมยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ::::
:::: กิจกรรมยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ::::
:::: กิจกรรมยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ::::
:::: อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ณ เชียงราย ::::
:::: อบรมผู้นำยุวธรรมทูต ระดับชั้น มัธยมต้น 21-22 มิ.ย 13 ::::
:::: อบรมครูเป็นผู้นำยุวธรรมทูต 7-8 มิ.ย 2013 ::::
:::: งานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซูและชุมนุมยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 ::::
:::: ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานธรรมทูตในโรงเรียน ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน 22 ม.ค 13 ::::

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070482
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1094
7409
30066
65445
13070482
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 03:53