“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

hc_chan2015_23aprอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต วัดขลุง
             วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2015 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต แผนกงานธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ร่วมจัดอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ ที่เรียนคำสอนในภาคฤดูร้อน เพื่อปลุกจิตตารมณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจถึงในการเป็นธรรมทูตน้อยๆ โดยใช้ขบวนการของยุวธรรมทูต เน้นให้เด็กได้รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครมีหน้าที่บทบาทในการเป็นคริสตชนอย่างไร

อีกทั้งยังเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักในการฟังพระวาจา เจริญชีวิตโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง แสวงหาพระวาจามาเป็นชีวิตของตัวเอง และ นำพระวาจามาประยุกต์ใช้กับชีวิตกลุ่ม ให้มีชีวิตชีวา สำหรับเด็กที่เข้าร่วมรับการอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุงในครั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน ครูที่พาเด้กมารับการอบรมฯ จำนวน 3 คน พี่เลี่ยง 8 คน สัตบุุรุษที่พาออกเยี่ยม 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน ทางแผนกงานขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง คุณครู พี่เลี้ยง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12563799
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1163
5111
1163
154976
12563799
Your IP: 3.238.136.36
2022-05-29 10:02