อบรมยุวธรรมทูตวัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี
       วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต แผนกงานธรรมทูต ร่วมกับซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี จัดอบรมยุวธรรมทูตวัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี


    ในช่วงเช้าจะเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันกับบรรดาสัตบุรุษของวัด หลังพิธีมีการมอบการเขนธรรมทูตให้เด็กๆ ยุวธรรมทูตของวัด หลังจากนั้นย้ายเด็กๆ ไปที่หอประชุมของวัด เพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน พร้อมทั้งให้คำสอนของธรรมทูตโดยซิสเตอร์วัลภา คณะรักกางเขนฯ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ส่วนช่วงบ่าย มีการแนะนำให้เด็กก่อนที่จะไปเป็นธรรมทูตรับใช้ โดยการออกไปเยี่ยมคนเจ็บ คนป่วย คนพิการ คนชราในเขตวัด และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์การออกเยี่ยมให้กับเพื่อนๆ ก่อนจบได้พบปะคุณพ่อปรีชา สวัสดี เป็นตัวแทนคุณพ่อเจ้าอาวาสได้พูดให้กำลังใจเด็กๆ ในการเป็นธรรมทูตน้อยๆ ของวัด และอวยพรให้เด็กๆ ก่อนที่จะจบการอบรมในครั้งนี้ด้วย

    ทางแผนกงานฯและซิสเตอร์คณะรักกางเขน ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส บรรดาคุณครู บรรดาพี่เลี้ยงเยาวชนของวัด และสัตบุรุษที่มาช่วยงานนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วย

    จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คุณพ่อ 2 ท่าน ซิสเตอร์ 1 ท่าน ครูและพี่เลี้ยง 17 คน เด็กยุวธรรมทูต 53 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน

:::: ชมภาพกิจกรรม :::::