“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

โครงการประชาสัมพันธ์ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี โครงการประชาสัมพันธ์ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ฝ่ายงานยุวธรรมทูต ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนในเครือคาทอลิกภายในสังฆมณฑลราชบุรีทุกท่าน ที่ได้ตอบรับโครงการประชาสัมพันธ์สมณองค์กรยุวธรรมทูตในโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2013

ทำให้บรรดาเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี ดังเช่น บรรดาอัครสาวกสิบสองคน คือรากฐานแห่งความเชื่อ ของยุวธรรมทูต อีกทั้งเชิญชวนให้ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อน ๆ ของพวกเขาที่อยู่ในเขตพื้นที่การแพร่ธรรมพิเศษ คือ อ.สวนผึ้ง และ จ.กาญจนบุรี โดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อยารักษาโรค, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์กีฬา

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070523
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1135
7409
30107
65486
13070523
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 04:03