"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10
             เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี แผนกงานยุวธรรมทูต  จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คุณครูและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานจำนวนกว่า 190 คน

  เริ่มการชุมนุมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าโดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธาน  มีการเก็บถุงทานเพื่อส่งไปสมทบกับเงินบริจาคในวันพระคริสตแสดงองค์
  
   หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว   พระสังฆราชและพระสงฆ์ได้มอบดอกไม้แด่พระกุมาร  จากนั้นเด็ก ๆ ก็นำของขวัญและสิ่งของที่เตรียมมาบริจาคให้เพื่อน ๆ ในเขตแพร่ธรรมของสังฆมณฑล   ถวายแด่พระกุมาร นอกจากนี้  แผนกงานยุวธรรมทูตได้มอบเงินสะสมจาการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาค  ให้กับเขตแพร่ธรรม อ.สวนผึ้ง  เขตกาญจนบุรี  และหน่วยงานสังคมพัฒนา  เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมในแต่ละพื้นที่ด้วย  

   จากนั้น เป็นกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับอัครสาวก 12 คน ในรูปแบบฐานกิจกรรม 11 ฐาน  เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมและสะสมคูปองเป็นคะแนนกลุ่ม   โอกาสนี้พระคุณเจ้าปัญญา   กฤษเจริญ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฐานในครั้งนี้อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง 

          ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองหัวข้อการรณรงค์ตลอดปีการศึกษา 2556/2013 “อัครสาวกสิบสองคน แบบอย่างแห่งความเชื่อ” ดังนั้นในทุกกิจกรรมของวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของบรรดาอัครสาวกทั้งหลาย การประกอบอาชีพ กิจการต่าง ๆ ที่พวกท่านได้กระทำ ในขณะที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เรียนรู้จักคำสอน และสืบทอดภารกิจต่าง ๆ ต่อจากพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ จนกระทั่งการสละชีวิตของพวกท่านเป็นมรณสักขี เพื่อประกาศและปกป้องความเชื่อที่ท่านสละต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระศาสนจักรได้ประกาศ และยืนยันความเชื่อของพวกท่าน ในฐานะอัครสาวกของพระเยซูเจ้า แบบอย่างแห่งความเชื่อจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้เห็นแบบอย่างของบรรดาอัครสาวกในวันนี้แล้ว พวกเขาจะสามารถประกาศข่าวดี    และแบ่งปันความเชื่อนั้นให้กับเพื่อนพี่น้องได้ อาศัยคำพูดและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเช่นบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์ และร่วมดำเนินชีวิตกับพระองค์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ สำหรับปีการศึกษาหน้า ในหัวข้อ “เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11258329
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5210
6274
27892
172319
11258329
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-28 09:50